Հայաստանի հանրապետության ինտերնետով ծանուցման պաշտոնական կայք

Հարգելի այցելու

Բարի գալուստ Հայաստանի Հանրապետության հրապարակային ծանուցումների պաշտոնական ինտերնետային կայք, որը ստեղծվել և գործում է «Ինտերնետով հրապարակային ծանուցման մասին» ՀՀ օրենքի (այժմ՝ «Ինտերնետով հրապարակային և անհատական ծանուցման մասին» ՀՀ օրենք) պահանջներին համապատասխան: Օրենքով կամ նորմատիվ իրավական այլ ակտով սահմանված այն դեպքերում, երբ նախատեսվում է հրապարակային ծանուցում` տեղեկատվությունը մամուլում հրապարակելու միջոցով, հրապարակային ծանուցումը պետք է տեղադրվի նաև այս կայքում: Այստեղ Դուք նաև կարող եք գրանցվել որպես բաժանորդ և էլեկտրոնային փոստով ստանալ կայքում տեղադրվելիք Ձեզ հետաքրքրող հայտարարություններն ու ծանուցումները: Կայքի աշխատանքի բարելավմանն ուղղված Ձեր նկատառումներն ու առաջարկությունները, տեսակետներն ու մեկնաբանությունները Դուք կարող եք ներկայացնել ուղարկելով նամակ moderator@azdarar.am էլեկտրոնային փոստի հասցեով :

Մեզ համար կարևոր է Ձեր կարծիքը: 

Ինչպես դիմել

Հրապարակային ծանուցում հրապարակող անձը կայքից ներբեռնում է ձևը, լրացնում է այն և էլեկտրոնային կրիչով ներկայացնում ՀՀ արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալություն:

Էլեկտրոնային ստորագրության առկայության դեպքում հրապարակային ծանուցում հրապարակող անձը լրացնում է պահանջվող տվյալները կայքի Էլեկտրոնային դիմում բաժնում:

Գնումների հայտարարությունների վերաբերյալ լրացուցիչ տեղեկատվություն կարող եք գտնել նաև www.gnumner.am կայքի «Գնումների հայտարարություններ» բաժնում
Ճանապարհային երթևեկության կանոնների խախտումների համար կայացված վարչական որոշումները կարող եք գտնել հետևյալ բաժնում:

Վերջին լրացումները

23.01.2015

Հայտարարություն ՀՀ բնապահպանության նախարարության «Բնապահպանական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» պետական հիմնարկի կողմից հայտարարված ԳԱԿ-ՇՀԱՊՁԲ-11/1 (ՀՀ-ԲԾ-ԱՊՁԲ-15/01) ծածկագրով ընթացակարգի մասին
Հայտատու` «Բնապահպանական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» պետական հիմնարկ

23.01.2015

ՀՀ ոստիկանության կարիքների համար ձերբակալված անձանց պահելու վայրերում սննդի մատակարարման ծառայությունների ձեռք բերելու նպատակով հայտարարվող « ՀՀ ԿԱ Ո ՊԸԾՁԲ-2015/ՁՊՎ-ՍՆ-02/2» ծածկագրով պարզեցված ընթացակարգի հայտարարություն
Հայտատու` ՀՀ ԿԱ ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

23.01.2015

Խաչատուր Արզումանյանի պարտատերերի պահանջների նախնական ցուցակի մասին
Հայտատու` Խաչատուր Արզումանյանի սնանկության գործով կառավարիչ Աշոտ Տեր-Վարդանյան Էդուարդի

23.01.2015

Էդմոնդ Պողոսյանի պարտատերերի պահանջների նախնական ցուցակի մասին
Հայտատու` Էդմոնդ Պողոսյան սնանկության գործով կառավարիչ Աշոտ Տեր-Վարդանյան Էդուարդի

23.01.2015

«Դավոշին» ՍՊԸ-ի պարտատերերի պահանջների նախնական ցուցակի մասին
Հայտատու` «Դավոշին» ՍՊԸ-ի սնանկության գործով կառավարիչ Աշոտ Տեր-Վարդանյան Էդուարդի