Հայաստանի հանրապետության ինտերնետով ծանուցման պաշտոնական կայք

Հարգելի այցելու

Բարի գալուստ Հայաստանի Հանրապետության հրապարակային ծանուցումների պաշտոնական ինտերնետային կայք, որը ստեղծվել և գործում է «Ինտերնետով հրապարակային ծանուցման մասին» ՀՀ օրենքի (այժմ՝ «Ինտերնետով հրապարակային և անհատական ծանուցման մասին» ՀՀ օրենք) պահանջներին համապատասխան: Օրենքով կամ նորմատիվ իրավական այլ ակտով սահմանված այն դեպքերում, երբ նախատեսվում է հրապարակային ծանուցում` տեղեկատվությունը մամուլում հրապարակելու միջոցով, հրապարակային ծանուցումը պետք է տեղադրվի նաև այս կայքում: Այստեղ Դուք նաև կարող եք գրանցվել որպես բաժանորդ և էլեկտրոնային փոստով ստանալ կայքում տեղադրվելիք Ձեզ հետաքրքրող հայտարարություններն ու ծանուցումները: Կայքի աշխատանքի բարելավմանն ուղղված Ձեր նկատառումներն ու առաջարկությունները, տեսակետներն ու մեկնաբանությունները Դուք կարող եք ներկայացնել ուղարկելով նամակ moderator@azdarar.am էլեկտրոնային փոստի հասցեով :

Մեզ համար կարևոր է Ձեր կարծիքը: 

Ինչպես դիմել

Հրապարակային ծանուցում հրապարակող անձը կայքից ներբեռնում է ձևը, լրացնում է այն և էլեկտրոնային կրիչով ներկայացնում ՀՀ արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալություն:

Էլեկտրոնային ստորագրության առկայության դեպքում հրապարակային ծանուցում հրապարակող անձը լրացնում է պահանջվող տվյալները կայքի Էլեկտրոնային դիմում բաժնում:

Գնումների հայտարարությունների վերաբերյալ լրացուցիչ տեղեկատվություն կարող եք գտնել նաև www.gnumner.am կայքի «Գնումների հայտարարություններ» բաժնում

Վերջին լրացումները

21.11.2014

Հայտարարություն ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի կարիքների համար ՀԾԿՀ-14/9-ՇՀԾՁԲ-11/2 ծածկագրով ՇՀ ընթացակարգի միջոցով ավիասպասարկման ծառայությունների ձեռքբերման հրավերի մասին
Հայտատու` ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով

21.11.2014

Հայտարարություն՝ «ՀՀ ԿԱ ԱԱԾ-ՏնտՎ- ԱՊՁԲ -14/2-ԳԱԿ-ՇՀԱՊՁԲ -11/7» ծածկագրով հայտարարված շրջանակայյին ընթացակարգով կնքված պայմանագրերի մասին
Հայտատու` ՀՀ կառավարությանն առընթեր ազգային անվտանգության ծառայություն

21.11.2014

Հայտարարություն՝ «ՀՀ ԿԱ ԱԱԾ-ՏնտՎ- ԱՊՁԲ -14/2-ԳԱԿ-ՇՀԱՊՁԲ -11/13» ծածկագրով հայտարարված շրջանակայյին ընթացակարգով կնքված պայմանագրերի մասին
Հայտատու` ՀՀ կառավարությանն առընթեր ազգային անվտանգության ծառայություն

21.11.2014

Հայտարարություն՝ «ՀՀ ԿԱ ԱԱԾ-ՏնտՎ- ԾՁԲ -14/24-ԳԱԿ-ՇՀԾՁԲ -11/2» ծածկագրով հայտարարված շրջանակայյին ընթացակարգով կնքված պայմանագրերի մասին
Հայտատու` ՀՀ կառավարությանն առընթեր ազգային անվտանգության ծառայություն

21.11.2014

Հայտարարություն՝ «ՀՀ ԿԱ ԱԱԾ-ՌԲՎ-ԱՊՁԲ-14/4-ԳԱԿ- ՇՀԱՊՁԲ -11/15» ծածկագրով հայտարարված շրջանակայյին ընթացակարգով կնքված պայմանագրերի մասին
Հայտատու` ՀՀ կառավարությանն առընթեր ազգային անվտանգության ծառայություն