Հայաստանի հանրապետության ինտերնետով ծանուցման պաշտոնական կայք

Հարգելի այցելու

Բարի գալուստ Հայաստանի Հանրապետության հրապարակային ծանուցումների պաշտոնական ինտերնետային կայք, որը ստեղծվել և գործում է «Ինտերնետով հրապարակային ծանուցման մասին» ՀՀ օրենքի (այժմ՝ «Ինտերնետով հրապարակային և անհատական ծանուցման մասին» ՀՀ օրենք) պահանջներին համապատասխան: Օրենքով կամ նորմատիվ իրավական այլ ակտով սահմանված այն դեպքերում, երբ նախատեսվում է հրապարակային ծանուցում` տեղեկատվությունը մամուլում հրապարակելու միջոցով, հրապարակային ծանուցումը պետք է տեղադրվի նաև այս կայքում: Այստեղ Դուք նաև կարող եք գրանցվել որպես բաժանորդ և էլեկտրոնային փոստով ստանալ կայքում տեղադրվելիք Ձեզ հետաքրքրող հայտարարություններն ու ծանուցումները: Կայքի աշխատանքի բարելավմանն ուղղված Ձեր նկատառումներն ու առաջարկությունները, տեսակետներն ու մեկնաբանությունները Դուք կարող եք ներկայացնել ուղարկելով նամակ moderator@azdarar.am էլեկտրոնային փոստի հասցեով :

Մեզ համար կարևոր է Ձեր կարծիքը: 

Ինչպես դիմել

Հրապարակային ծանուցում հրապարակող անձը կայքից ներբեռնում է ձևը, լրացնում է այն և էլեկտրոնային կրիչով ներկայացնում ՀՀ արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալություն:

Էլեկտրոնային ստորագրության առկայության դեպքում հրապարակային ծանուցում հրապարակող անձը լրացնում է պահանջվող տվյալները կայքի Էլեկտրոնային դիմում բաժնում:

Գնումների հայտարարությունների վերաբերյալ լրացուցիչ տեղեկատվություն կարող եք գտնել նաև www.gnumner.am կայքի «Գնումների հայտարարություններ» բաժնում

Վերջին լրացումները

31.10.2014

Հաշվետվություն «Աշխարհի քաղաք» հիմնադրամի 2013թ. գործունեության մասին
Հայտատու` «Աշխարհի քաղաք» հիմնադրամ

31.10.2014

Կարեն Գյուլնազարյանի սնանկության գործով պարտատերերի պահանջների նախնական ցուցակ
Հայտատու` Կարեն Գյուլնազարյանի սնանկության գործով կառավարիչ Խաչիկ Նազարյան

31.10.2014

Արուսյակ Հայրապետյանի սնանկության գործով պարտատերերի պահանջների նախնական ցուցակ
Հայտատու` Արուսյակ Հայրապետյանի սնանկության գործով կառավարիչ Խաչիկ Նազարյան

31.10.2014

ՀՀ Ազային ժողովի աշխատակազմի կարիքների համար` համակարգչային և պատճենահանման սարքավորումների և օժանդակ նյութերի ձեռքբերման՝ ՀՀ ԱԺ ՇՀԱՊՁԲ-11/8-2014-4 ծածկագրով գնման ընթացակարգի հայտարարություն
Հայտատու` ՀՀ Ազային ժողովի աշխատակազմ

31.10.2014

Ալիկ Գինոսյանին պատկանող գույքի կրկնաճուրդի կազմակերպման և անցկացման մասին
Հայտատու` Ալիկ Գինոսյանի սնանկության գործով կառավարիչ Հակոբ Վոլոդյայի Ասոյան