Հայաստանի հանրապետության ինտերնետով ծանուցման պաշտոնական կայք

Հարգելի այցելու

Բարի գալուստ Հայաստանի Հանրապետության հրապարակային ծանուցումների պաշտոնական ինտերնետային կայք, որը ստեղծվել և գործում է «Ինտերնետով հրապարակային ծանուցման մասին» ՀՀ օրենքի (այժմ՝ «Ինտերնետով հրապարակային և անհատական ծանուցման մասին» ՀՀ օրենք) պահանջներին համապատասխան: Օրենքով կամ նորմատիվ իրավական այլ ակտով սահմանված այն դեպքերում, երբ նախատեսվում է հրապարակային ծանուցում` տեղեկատվությունը մամուլում հրապարակելու միջոցով, հրապարակային ծանուցումը պետք է տեղադրվի նաև այս կայքում: Այստեղ Դուք նաև կարող եք գրանցվել որպես բաժանորդ և էլեկտրոնային փոստով ստանալ կայքում տեղադրվելիք Ձեզ հետաքրքրող հայտարարություններն ու ծանուցումները: Կայքի աշխատանքի բարելավմանն ուղղված Ձեր նկատառումներն ու առաջարկությունները, տեսակետներն ու մեկնաբանությունները Դուք կարող եք ներկայացնել ուղարկելով նամակ moderator@azdarar.am էլեկտրոնային փոստի հասցեով :

Մեզ համար կարևոր է Ձեր կարծիքը: 

Ինչպես դիմել

Հրապարակային ծանուցում հրապարակող անձը կայքից ներբեռնում է ձևը, լրացնում է այն և էլեկտրոնային կրիչով ներկայացնում ՀՀ արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալություն:

Էլեկտրոնային ստորագրության առկայության դեպքում հրապարակային ծանուցում հրապարակող անձը լրացնում է պահանջվող տվյալները կայքի Էլեկտրոնային դիմում բաժնում:

Գնումների հայտարարությունների վերաբերյալ լրացուցիչ տեղեկատվություն կարող եք գտնել նաև www.gnumner.am կայքի «Գնումների հայտարարություններ» բաժնում
Ճանապարհային երթևեկության կանոնների խախտումների համար կայացված վարչական որոշումները կարող եք գտնել հետևյալ բաժնում:

Վերջին լրացումները

16.04.2015

ՎԴ/7832/05/13 վարչական գործով 16.02.2015թ. որոշում
Հայտատու` ՀՀ վարչական վերաքննիչ դատարան

27.03.2015

ՀՀ ԱԺ աշխատակազմի կարիքների համար ավտոմեքենայի ձեռքբերման նպատակներով հայտարարված՝ ՀՀ ԱԺ ՇՀԱՊՁԲ-11/21-2015-1 ծածկագրով ՇՀ ընթացակարգի գնման հայտարարություն
Հայտատու` ՀՀ Ազգային ժողովի աշխատակազմ

27.03.2015

ՀՀ ԱԺ աշխատակազմի կարիքների համար գրասենյակային կահույքի ձեռքբերման նպատակներով հայտարարված՝ ՀՀ ԱԺ ՇՀԱՊՁԲ-11/13-2015 ծածկագրով ՇՀ ընթացակարգի մասին
Հայտատու` ՀՀ Ազգային ժողովի աշխատակազմ

27.03.2015

ՀՀ Ազային ժողովի աշխատակազմի կարիքների համար` ՀՀ ԱԺ գլխավոր մասնաշենքի մասնակի վերանորոգման աշխատանքների ձեռքբերման՝ ՀՀ ԱԺ-ԲԸԱՇՁԲ-2015/1 ծածկագրով բաց ընթացակարգի մասին
Հայտատու` ՀՀ Ազային ժողովի աշխատակազմ

27.03.2015

«Բաբեկ » ՍՊԸ-ի սնանկության գործով ներկայացված նոր պահանջի մասին
Հայտատու` «Բաբեկ » ՍՊԸ-ի սնանկության գործով կառավարիչ Խաչիկ Նազարյան