Հայաստանի Հանրապետության ինտերնետով ծանուցման պաշտոնական կայք

Գույքի անբավարարության հիմքով թիվ 00232332 կատարողական վարույթը կասեցնելու մասին որոշում

07.09.2020

Հայտատու` гñϳ¹Çñ ϳï³ñáõÙÝ ³å³ÑáíáÕ Í³é³ÛáõÃÛá&o
«Սնանկության մասին» ՀՀ օրենք, 6-րդ հոդված, 2-րդ մաս

Հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության Արարատի և Վայոց Ձորի մարզային բաժինը հայտնում է, որ ավագ հարկադիր կատարող Կարեն Ստեփանյանի կողմից ընդունվել է որոշում թիվ 00232332 ìɳ¹ÇÙÇñ Հարությունյանից հօգուտ <<Յունիբանկ>> ԲԲԸ 6.526.180 ՀՀ դրամ բռնագանձելու պահանջ` գույքի անբավարարության հիմքով կատարողական վարույթը կասեցնելու վերաբերյալ

Հասցե` ²ñ³ñ³ïÇ Ù³ñ½ ù. سëÇë ²ñ³ñ³ïÛ³Ý փáÕ 3/4

Հեռ..` +374 60 713-510

Վեբ կայք` www.harkadir.am

Էլ. փոստ`