Հայաստանի Հանրապետության ինտերնետով ծանուցման պաշտոնական կայք

Սուսաննա Մարջարյանի թիվ` ՍնԴ/1167/04/21 սնանկության գործով գրավադրված ոսկեղենի աճուրդ

21.03.2022

Հայտատու` Սնանկության գործով կառավարիչ` Արարատ Վարդանյան
Սնանկության մասին ՀՀ օրենքի 76 հոդված

2022թ. Ապրիլի 6-ին ժամը 11:00 - ին ք. Երևան, Բագրատունյաց 13, 104 սենյակ հասցեում կկայանա Սուսաննա Մարջարյանի կողմից “ՎՏԲ-Հայաստան բանկ” ՓԲԸ-ում գրավադրված ոսկեղենի աճուրդ վաճառքը հետևյալ մեկ լոտով.

Անվանումը Հարգը Քանակը Պարունակվող ոսկու կշիռը, գրամ Գնահատված արժեքը,
ՀՀ դրամ
Լոտ 1 Ապարանջան 500 1 հատ 4,3
Ականջօղ 500 2 հատ 1,1
Մատանի տղամարդու 500 1 կտոր 2,4
Շղթա 500 1 հատ 19,1
Շղթաներ և կախազարդ 583 10 հատ 55,5
Ականջօղ 583 4 հատ 5,5
խաչ 583 1 հատ 2,8
Ապարանջան 583 1 հատ 5,3
Մատանի տղամարդու 583 2 հատ 6,0
Մատանի կանացի 583 6 հատ 16,9
Ամուսնական մատանի 900 1 հատ 7,0
Ընդամենը 1 825 976
Լոտի մեկնարկային արժեքը կազմում է` 1 825 976 ՀՀ դրամ:
Աճուրդին մասնակցելու համար պետք է ներկայացվեն` ֆիզիկական անձի դեպքում անձնագրի պատճենը‚ իսկ իրավաբանական անձանց և անհատ ձեռներեցների դեպքում դրանց պետական գրանցումը հաստատող փաստաթղթերի պատճեները, աճուրդի մասնակցության վճարի և նախավճարի վճարումը հաստատող փաստաթղթերը: Մասնակցության վճարը և նախավճարը կազմում են տվյալ լոտի մեկնարկային գնի համապատասխանաբար` 1% և 5%-ը: Մասնակցության վճարը և նախավճարը պետք է վճարվի փոխանցումով <<ՎՏԲ-Հայաստան բանկ>> ՓԲԸ-ում բացված հետևյալ 16069033295442 հաշվեհամարին/շահառու` Արարատ Վարդանյան/, մինչև աճուրդին նախորդող 5-րդ օրը:
Աճուրդին մասնակցել ցանկացողները աճուրդի անցկացման օրվան նախորդող մինչև 5-րդ օրվա ժամը 16:00 կարող են հայտ ներկայացնել ՀՀ սնանկության դատարան, հասցե՝ (ք. Երևան, Օտյան 53/2):
Աճուրդում հաղթող մասնակից է համարվում առավել բարձր գին առաջարկած մասնակիցը։ Գույքի մասին այլ տեղեկություններ ստանալու ինչպես նաև աճուրդի կանոնակարգին ծանոթանալու համար ցանկացողները կարող են զանգահարել Սուսաննա Մարջարյանի սնանկության գործով կառավարիչ Ա.Վարդանյանին` +37499771410 հեռախոսահամարով։

Հասցե` ք. Երևան, Կուրղինյան նրբ. 12-44

Հեռ..` +37499771410

Էլ. փոստ`