Հայաստանի Հանրապետության ինտերնետով ծանուցման պաշտոնական կայք

Գտնվում է արխիվում <ՄՍ-ՇԻՆԱՐԱՐՆԵՐ>> ԲԲԸ-ի գույքի կրկնաճուրդի մասին

01.04.2022

Հայտատու` <<ՄՍ-ՇԻՆԱՐԱՐՆԵՐ>> ԲԲԸ-ի սնանկության գործով կառավարիչ Լևոն Պետրոսյան
«Սնանկության մասին» ՀՀ օրենքի 76-րդ հոդված

30.03.2022թ. նշանակված <ՄՍ-Շինարարներ> ԲԲԸ-ի գույքի աճուրդին ներկայացվել է մեկ հայտ, Լոտ 3-ի համար, սակայն հայտատուն հիվանդության պատճառով չի ներկայացել: Սնանկության գործով կառավարիչ Լ.Պետրոսյանի կողմից 22.04.2022թ ժամը 16.00-ին ք.Երևան, Արշակունյաց 5/104 հասցեում կանցկացվի <<ՄՍ-Շինարաներ> ԲԲԸ-ին կառուցապատման իրավունքով պատկանող և Ուիսամ Շաքուր Հաջի մոտ գրավադրված գույքային իրավունքների /գույքի/. աճուրդը չորս առանձին լոտերով։
Նված գույքերի նկատմամբ համաձայն ՀՀ քրեական օրենսգրքի 205-րդ հոդվածի 2-րդ մասի քննիչի կողմից 11.05.2018թ. թիվ 83165516 քրեական գործով՝ կիրառված է արգելանք:
Աճուրդի մեկնարկային գինն է 99.200.000 ՀՀ դրամ։ Աճուրդի է հանվելու հետևյալ 4 լոտերը`
Լոտ 1 - ք.Երևան, Աջափնյակ համայնք, Ֆուչիկի փողոց հա. 6/1 կառուցվող շենքի բնակարան 77 /69.9քմ./ հասցեի օբյեկտի կառուցվող շինության նկատմամբ կառուցապատման իրավունքները /դրանից բխող պարտավորությունները/ և բազմաբնակարան շենքի զբաղեցրած հողամասի և ընդհանուր օգտագործման տարածքների բաժնային սեփականության իրավունքը: Շենքի կառուցման աշխատանքները շարունակվում են: Արտաքին պատերը և միջնորմային պատերը կառուցված չեն: Բնակարանի ներքին հարդարանքը ամբողջովին բացակայում է:
Լոտ 1-ի մեկնարկային գինը՝ 17.400.000 ՀՀ դրամ:
Լոտ 2 - ք.Երևան, Աջափնյակ համայնք, Ֆուչիկի փողոց հա. 6/1 կառուցվող շենքի բնակարան 81 /56.3քմ./ հասցեի օբյեկտի կառուցվող շինության նկատմամբ կառուցապատման իրավունքները /դրանից բխող պարտավորությունները/ և բազմաբնակարան շենքի զբաղեցրած հողամասի և ընդհանուր օգտագործման տարածքների բաժնային սեփականության իրավունքը: Շենքի կառուցման աշխատանքները շարունակվում են: Արտաքին պատերը և միջնորմային պատերը կառուցված չեն: Բնակարանի ներքին հարդարանքը ամբողջովին բացակայում է:
Լոտ 2-ի մեկնարկային գինը՝ 14.100.000 ՀՀ դրամ:
Լոտ 3 - ք.Երևան, Աջափնյակ համայնք, Ֆուչիկի փողոց հա. 6/1 կառուցվող շենքի բնակարան 82 /73.2քմ./ հասցեի օբյեկտի կառուցվող շինության նկատմամբ կառուցապատման իրավունքները /դրանից բխող պարտավորությունները/ և բազմաբնակարան շենքի զբաղեցրած հողամասի և ընդհանուր օգտագործման տարածքների բաժնային սեփականության իրավունքը: Շենքի կառուցման աշխատանքները շարունակվում են: Արտաքին պատերը և միջնորմային պատերը կառուցված չեն: Բնակարանի ներքին հարդարանքը ամբողջովին բացակայում է:
Լոտ 3-ի մեկնարկային գինը՝ 20.000.000 ՀՀ դրամ:
Լոտ 4 - ք.Երևան, Աջափնյակ համայնք, Ֆուչիկի փողոց հա. 6/1 կառուցվող շենքի տարածք 113 /131.3քմ./ հասցեի օբյեկտի կառուցվող շինության նկատմամբ կառուցապատման իրավունքները /դրանից բխող պարտավորությունները/ և բազմաբնակարան շենքի զբաղեցրած հողամասի և ընդհանուր օգտագործման տարածքների բաժնային սեփականության իրավունքը:
Տարածքի մի հատվածի ներքին հարդարանքը գտնվում է լավ վիճակում, մյուս հատվածի ներքին հարդարանքը ամբողջովին բացակայում է: Լոտ 4-ի մեկնարկային գինը՝ 47.700.000 ՀՀ դրամ:
Աճուրդին մասնակցելու համար պետք է ներկայացվեն ֆիզիկական անձի դեպքում անձնագրի պատճեն, իսկ իրավաբանական անձանց և անհատ ձեռնարկատերերի դեպքում դրանց պետական գրանցումը հավաստող փաստաթղթերի պատճեները, աճուրդի մասնակցության նախավճարը հաստատող փաստաթղթերը:
Մասնակցության վճարը և նախավճարը կազմում է լոտի գնի համապատասխանաբար 1%-ը և 5%-ը: Աճուրդի մասնակցության նախավճարը պետք է վճարվի կանխիկ կամ փոխանցումով <Արդշինբանկ> ՓԲԸ-ի Շենգավիթ մասնաճյուղի 2473601540060000 հաշվին մինչև աճուրդին նախորդող օրը ներառյալ: Աճուրդին մասնակցել ցանկացողները աճուրդին նախորդող 5 օրվա ընթացքում ընդհուպ մինչև աճուրդին նախորդող օրվա ժամը 16:00-ն կարող են հայտ ներկայացնել ՀՀ սնանկության դատարան / ք.Երևան, Ե.Օտյան 53/2/։ Աճուրդում հաղթող մասնակից է համարվում աճուրդում առավել բարձր գին առաջարկած մասնակիցը:
Լոտն ուսումնասիրելու, ինչպես նաև աճուրդի կանոնակարգին ծանոթանալ ցանկացողները կարող են դիմել ք.Երևան, Արշակունյաց 5շ.,104 սենյակ, հեռ. 091-312-319, 56-97-73

Հասցե` ք. Երեւան, Մոլդովական 7 շ., բն 18

Հեռ..` +374 91 312319

Էլ. փոստ`