Հայաստանի Հանրապետության ինտերնետով ծանուցման պաշտոնական կայք

Գտնվում է արխիվում Աշոտ Հրաչի Վարդանյանի սնանկության գործով կառավարիչ Հարութ Էդիկի Ղարիբյան

17.05.2022

Հայտատու` Աշոտ Հրաչի Վարդանյանի գույքի բաց դասական եղանակով աճուրդի մասին հայտարարություն
«Սնանկության մասինե ՀՀ օրենքի 76-րդ հոդված

2022 թվականի մայիսի 05-ին ժամը 13.50-ին Աշոտ Հրաչի Վարդանյանի գույքի աճուրդային վաճառքը չի կայացել հայտեր չլինելու պատճառով:
2022 թվականի հունիսի 03-ին ժամը 13.50-ին թիվ ԿԴ1/0062/04/16 սնանկության գործով պարտապան Աշոտ Հրաչի Վարդանյանի սնանկության •ործով կառավարիչ Հ. Ղարիբյանի կողմից <<Սնանկության գործով կառավարիչների Կոլեգիա>> ԻԿԿ-ի շենքում /ք. Երևան, Արշակունյաց պողոտա 5, 311 սենյակ հասցեում/ կանցկացվի Աշոտ Հրաչի Վարդանյանին պատկանող գույքի բաց դասական եղանակով աճուրդը:
Գույքը աճուրդի է ներկայացվում առանձնացված լոտերով, այն է`
Լոտ 1) Աշոտ Վարդանյանին, Սեդա Վարդանյանին և Արզուքան Ստեփանյանին ընդհանուր համատեղ սեփականության իրավունքով պատկանող, Գառնի համայնքում գտնվող՝ 07-021-206-022 կադաստրային ծածկագրով, 0.1450 հա գյուղ նշանակության խոտհարքից պարտապանի 1/3 բաժնեմասը, բաժնեմասի մեկնարկային գինը՝ 13.923 ՀՀ դրամ:
Լոտ 2) Աշոտ Վարդանյանին, Սեդա Վարդանյանին և Արզուքան Ստեփանյանին ընդհանուր համատեղ սեփականության իրավունքով պատկանող, ՀՀ Կոտայքի մարզ, Գառնի համայնքում գտնվող՝ 07-021-232-008 կադաստրային ծածկագրով, 0.3184 հա •յուղ նշանակության վարելահողից պարտապանի 1/3 բաժնեմասը, բաժնեմասի մեկնարկային գինը՝ 71.910 ՀՀ դրամ:
Լոտ 3) Աշոտ Վարդանյանին, Սեդա Վարդանյանին և Արզուքան Ստեփանյանին ընդհանուր համատեղ սեփականության իրավունքով պատկանող, ՀՀ Կոտայքի մարզ, Գառնի համայնքում գտնվող՝ 07-021-201-297 կադաստրային ծածկա•րով, 0.300 հա •յուղ նշանակության վարելահողից պարտապանի 1/3 բաժնեմասը, բաժնեմասի մեկնարկային գինը՝ 67.780 ՀՀ դրամ:
Գնորդը կատարելու է գույքի ձևակերպման և գրանցման հետ կապված անհրաժեշտ բոլոր գործողությունները և ծախսերը:
Աճուրդին մասնակցելու համար պետք է ներկայացվեն` ֆիզիկական անձի դեպքում անձնագրի պատճենը, իսկ իրավաբանական անձանց և անհատ ձեռնարկատերերի դեպքում` դրանց պետական գրանցումը հավաստող փաստաթղթերի պատճենները, աճուրդի մասնակցության վճարի և նախավճարի վճարումը հաստատող փաստաթղթերը: Մասնակցության վճարը և նախավճարը կազմում է տվյալ լոտի մեկնարկային գնի համապատասխանաբար 1%-ը և 5%-ը:
Աճուրդի մասնակցության վճարը և նախավճարը պետք է վճարեն կանխիկ կամ փոխանցումով <Ակբա Բանկ> ԲԲԸ-ի Աշոտ Հրաչի Վարդանյանի սնանկության գործով հատուկ հաշվին՝ 220342863366000 մինչև աճուրդի նախորդ օրը ներառյալ: Աճուրդին մասնակցել ցանկացողները աճուրդի անցկացման օրվա նախորդ 5 օրվա ընթացքում, ընդհուպ մինչև աճուրդին նախորդող օրվա ժամը 16:00 կարող են հայտ ներկայացնել ՀՀ Սնանկության դատարանում /ք. Երևան, Օտյան 53/2/: Աճուրդի հաղթող մասնակից է համարվում աճուրդում առավել բարձր գին առաջարկած մասնակիցը:
Ցանկացողները լոտն ուսումնասիրել, ինչպես նաև աճուրդի կանոնակարգին կարող են ծանոթանալ ՀՀ Սնանկության դատարանում, կամ կարող են զանգահարել սնանկության գործով կառավարիչ Հ. Ղարիբյանին` 091-333-603 հեռախոսահամարով:

Հասցե` ք. Հրազդան, Ջրառատ 45

Հեռ..` +374 91 333603

Էլ. փոստ`