Հայաստանի Հանրապետության ինտերնետով ծանուցման պաշտոնական կայք

Գտնվում է արխիվում Մրցույթ «Վայոց ձորի մարզի Գոմքի միջն. դպրոց» ՊՈԱԿ-ի տնօրենի թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար

14.09.2021

Հայտատու` «Վայոց ձորի մարզի Գոմքի միջն. դպրոց» ՊՈԱԿ-ի կառավարման խորհուրդ
ՀՀ կառավարության 2010թ. մարտի 4-ի N319-Ն որոշմամբ հաստատված «Պետական հանրակրթական ուսումնական հաստատության տնօրենի ընտրության(նշանակման մասին)» կարգի 6-րդ կետ

հայտարարություն

Վայոց ձորի մարզի Գոմքի միջն. դպրոց ՊՈԱԿ
տնօրենի թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար
ՀՀ կառավարության 2010 թվականի մարտի 4-ի N 319-Ն որոշմամբ հաստատված՝ պետական հանրակրթական ուսումնական հաստատության տնօրենի ընտրության կարգի 2-րդ , 3-րդ և 4-րդ կետերի համաձայն՝ Վայոց ձորի մարզի Գոմքի միջն. դպրոց ՊՈԱԿ կառավարման խորհուրդը հայտարարում է մրցույթ՝ հաստատության տնօրենի թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար:
1. Հաստատության տնօրենի պաշտոնի համար անցկացվող մրցույթին մասնակցելու պարտադիր
պայմաններն են՝
1) ՀՀ քաղաքացիությունը.
2) ուսումնական հաստատության ղեկավարման իրավունքը (հավաստագիր):
2. Մրցույթին մասնակցելու համար հավակնորդը ներկայացնում է`
1) դիմում` հաստատության խորհրդի նախագահի անունով.
2) Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու անձնագրի կամ նույնականացման քարտի պատճենը.
3) հաստատության ղեկավարման իրավունքի հավաստագրի պատճենը.
4) տվյալ հաստատության զարգացման ծրագիրը թղթային և էլեկտրոնային տարբերակներով.
5) ինքնակենսագրություն:
Փաստաթղթերի պատճենները պետք է ներկայացնել բնօրինակների հետ:
Փաստաթղթերն ընդունվում են Գոմքի միջնակարգ դպրոցում
2021 թվականի սեպտեմբերի 14-ից մինչև հոկտեմբերի 5 -ը ներառյալ, ամեն օր՝ ժամը 900 -ից մինչև
ժամը 1500-ը, բացի հանգստյան (շաբաթ, կիրակի) և օրենքով սահմանված ոչ աշխատանքային` տոնական և հիշատակի օրերից:

Մրցույթը տեղի կունենա 2021թվականի հոկտեմբերի 20 -ին՝ ժամը 110-ին,
Վայոց ձորի մարզի Գոմքի միջն. դպրոց ՊՈԱկ 1փ.շ15
Տեղեկությունների համար դիմել հեռախոս՝ 093809004, էլփոստ՝ zaritap@schools.am

 

Հասցե` ՀՀ Վայոց ձորի մարզ, Զառիթափ համայնք, բն.Գոմք 1 փող. շենք 15:

Հեռ..` 093809004

Էլ. փոստ`