Հայաստանի Հանրապետության ինտերնետով ծանուցման պաշտոնական կայք

Մրցույթի հայտարարություն << Երևանի Գրիգոր Զոհրապի անվան հ. 97 ավագ դպրոց>>ՊՈԱԿ ՏՆՕՐԵՆԻ ԹԱՓՈՒՐ ՊԱՇՏՈՆՆ ԶԲԱՂԵՑՆԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ

14.04.2022

Հայտատու` << Երևանի Գրիգոր Զոհրապի անվան հ. 97 ավագ դպրոց>>ՊՈԱԿ
ՀՀ կսռավարության 2010թ. մարտի 4-ի 319 - Ն որոշում

Մրցույթի հայտարարություն
<< Երևանի Գրիգոր Զոհրապի անվան հ. 97 ավագ դպրոց>>ՊՈԱԿ
(ուսումնական հաստատության անվանումը)

ՏՆՕՐԵՆԻ ԹԱՓՈՒՐ ՊԱՇՏՈՆՆ ԶԲԱՂԵՑՆԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ

ՀՀ կառավարության 2010 թվականի մարտի 4-ի N 319-Ն որոշմամբ հաստատված՝ պետական հանրակրթական ուսումնական հաստատության տնօրենի ընտրության (նշանակման) կարգի 6-րդ և 7-րդ կետերի համաձայն
<< Երևանի Գրիգոր Զոհրապի անվան հ. 97 ավագ դպրոց>>ՊՈԱԿ-ի
(ուսումնական հաստատության անվանումը)

կառավարման խորհուրդը հայտարարում է մրցույթ՝ հաստատության տնօրենի պաշտոնի թափուր տեղն զբաղեցնելու համար:
1. Հաստատության տնօրենի պաշտոնի համար անցկացվող մրցույթին մասնակցելու պարտադիր պայմաններն են՝
1) ՀՀ քաղաքացիությունը.
2) ուսումնական հաստատության ղեկավարման իրավունքը (հավաստագիր):
2. Մրցույթին մասնակցելու համար հավակնորդը ներկայացնում է`
1) դիմում` հաստատության խորհրդի նախագահի անունով.
2) Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու անձնագրի կամ նույնականացման քարտի պատճենը.
3) հաստատության ղեկավարման իրավունքի հավաստագրի պատճենը.
4) տվյալ հաստատության զարգացման ծրագիրը թղթային և էլեկտրոնային տարբերակներով.
5) ինքնակենսագրություն:
Փաստաթղթերի պատճենները պետք է ներկայացնել բնօրինակների հետ:
Փաստաթղթերն ընդունվում են << Երևանի Գրիգոր Զոհրապի անվան հ. 97 ավագ դպրոց>>ՊՈԱԿ-ում
(ուսումնական հաստատության անվանումը)

2022 թվականի ապրիլի 14 -ից մինչև մայիսի 4 -ը ներառյալ, ամեն օր՝ ժամը 900 -ից մինչև ժամը 1500 -ը, բացի հանգստյան (շաբաթ, կիրակի) և օրենքով սահմանված ոչ աշխատանքային` տոնական և հիշատակի օրերից:
Մրցույթը տեղի կունենա 2022 թվականի մայիսի 19-ին՝ ժամը 1400-ին
<< Երևանի Գրիգոր Զոհրապի անվան հ. 97 ավագ դպրոց>>ՊՈԱԿ-ում,Ք. Երևան, Ն. Շենգավիթ 12
(ուսումնական հաստատության անվանումը և գտնվելու վայրը)

Տեղեկությունների համար դիմել`
Հերմինե Կարապետյանին , հեռ. 099092309, khermine111@gmail.com
(խորհրդի կողմից լիազորված անդամի հեռախոսահամարը և էլեկտրոնային հասցեն)

Հասցե` Ք. Երևան, Ն. Շենգավիթ 12

Հեռ..` +37499092309

Էլ. փոստ`