Հայաստանի Հանրապետության ինտերնետով ծանուցման պաշտոնական կայք

Մրցույթ Մրցույթ ՀՀ Շիրակի մարզի «Հովտաշենի հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի տնօրենի թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար

30.06.2022

Հայտատու` «Հովտաշենի հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ
ՀՀ կառավարության 2010 թվականի մարտի 4-ի N 319-Ն որոշում

Մրցույթի հայտարարություն
ՀՀ Շիրակի մարզի «Հովտաշենիհիմնականդպրոց» ՊՈԱԿ-ի
ՀՀ կառավարության 2010 թվականի մարտի 4-ի N 319-Ն որոշմամբ հաստատված՝ «Պետական հանրակրթական ուսումնական հաստատության տնօրենի ընտրության /նշանակման/ կարգի» 6-րդ և 7-րդ կետերի համաձայն՝ Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի «Նոր Կյանքիմիջնակարգ դպրոց» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության, Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի «Վարդաքարի միջնակարգ դպրոց պետական ոչ առևտրային կազմակերպության, Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի «Հովտաշենի հիմնական դպրոց» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության միացյալ խորհրդը հայտարարում է մրցույթ՝ ՀՀ Շիրակի մարզի «Հովտաշենիհիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի տնօրենի պաշտոնի թափուր տեղը զբաղեցնելու համար։
1. Հաստատության տնօրենի պաշտոնի համար անցկացվող մրցույթին մասնակցելու պարտադիր պայմաններն են՝
1/ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիությունը
2/ ուսումնական հաստատության ղեկավարման իրավունքը / հավաստագիր /
2. Մրցույթին մասնակցելու համար հավակնորդը ներկայացնում է ՝
1/ դիմում՝ հաստատության խորհրդի նախագահի անունով,
2/ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու անձնագրի կամ նույնականացման քարտի պատճենը։
3/ հաստատության ղեկավարման իրավունքի հավաստագրի պատճենը
4/ տվյալ հաստատության զարգացման ծրագիրը թղթային և էլեկտրոնային տարբերակներով,
5/ ինքնակենսագրություն
Փաստաթղթերի պատճենները պետք է ներկայացնել բնօրինակների հետ։
Փաստաթղթերն ընդունվում են`ՀՀ Շիրակի մարզի «Հովտաշենիհիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ում 2022թվականի հունիսի 29-ից մինչև հուլիսի 8-ը ներառյալ և2022 թվականիսեպտեմբերի 1-ից 12-ըներառյալ, ամեն օր ՝ ժամը 10։00-ից մինչև ժամը 15։00-ը , բացի շաբաթ, կիրակի և օրենքով սահմանված ոչ աշխատանքային՝ տոնական և հիշատակի օրերից։
Մրցույթը տեղի կունենա 2022 թվականիսեպտեմբերի27-ին,ժամը 14։00-ին՝ՀՀ Շիրակի մարզի «Հովտաշենի հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ում, հասցե՝ ՀՀ Շիրակի մարզ, գ. Հովտաշեն, 7-րդ փողոց, 9-րդ շենք:
Տեղեկությունների համար դիմել խորհրդի նախագահ Արթուր Ափրիկյանին։
Հեռ՝094 10 40 17
Էլ. հասցե՝ vardaqar@schools.am

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, Արթիկ համայնք, գ. Հովտաշեն, 7-րդ փողոց, շենք 9

Հեռ..` Հեռ՝094 10 40 17

Էլ. փոստ`