Հայաստանի Հանրապետության ինտերնետով ծանուցման պաշտոնական կայք

ՀՀ Սյունիքի մարզի«Տանձատափի հիմնական դպրոց ՊՈԱԿ -ի տնօրենի թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար:

04.07.2022

Հայտատու` ՀՀ Սյունիքի մարզի Տանձատափի հիմնական դպրոց ՊՈԱԿ-ի կառավարման խորհրդի նախագահ
ՀՀ Կառավարության 2010թ. մարտի 4-ի 319-ն որոշում

Մրցույթի հայտարարություն
ՀՀ Սյունիքի մարզի«Տանձատափի հիմնական դպրոց ՊՈԱԿ -ի տնօրենի թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար:

ՀՀ կառավարության 2010 թվականի մարտի 4-իN 319-Ն որոշմամբ հաստատված՝ պետական հանրակրթական ուսումնական հաստատության տնօրենի ընտրության (նշանակման) կարգի 2-րդ կետիհամաձայն«Ս.Առաքելյանի անվան Տաթևի միջնակարգ դպրոց»« Սվարանցի միջնակարգ դպրոց և« Տանձատափի հիմնական դպրոց ՊՈԱԿ-ների կոլեգիալ կառավարման մարմինը` միացյալ խորհուրդը, հայտարարում է մրցույթ տնօրենի պաշտոնի թափուր տեղն զբաղեցնելու համար:
1. Հաստատության տնօրենի պաշտոնի համար անցկացվող մրցույթին մասնակցելու պարտադիր պայմաններն են`
1) ՀՀ քաղաքացիությունը,
2) ուսումնական հաստատության կառավարման իրավունքը (հավաստագիր):
2. Մրցույթին մասնակցելու համար հավակնորդը ներկայացնում է`
1) դիմում` հաստատության խորհրդի նախագահի անունով.
2) ՀայաստանիՀ անրապետության քաղաքացու անձնագրի կամ նույնականացման քարտի պատճենը.
3) հաստատության ղեկավարման իրավունքի հավաստագրի պատճենը.
4) տվյալ հաստատության զարգացման ծրագիրը թղթային և էլեկտրոնային տարբերակներով.
5) ինքնակենսագրություն:
Փաստաթղթերի պատճենները պետք է ներկայացնել բնօրինակների հետ:
Փաստաթղթերն ընդունվում են« Տանձատափի հիմնական դպրոց
ՊՈԱԿ ում 2022 թվականի հուլիսի 4-ից մինչև հուլիսի 8-ը ներառյալ, սեպտեմբերի 1-ից մինչև սեպտեմբերի 15 ներառյալ ամեն օր՝ ժամը 9.00-ից մինչև ժամը 15.30-ը, բացի հանգստյան (շաբաթ, կիրակի) և օրենքով սահմանված ոչ աշխատանքային` տոնական և հիշատակի օրերից:
Մրցույթը տեղի կունենա 2022 թվականի սեպտեմբերի 30-ինժամը 13:00-ին«Տանձատափի հիմնական դպրոց ՊՈԱԿ ում: Հասցե՝ Սյունիքի մարզհ. Տաթև. բն.Տանձատափ, փ.2, շ.21
Տեղեկությունների համար դիմել՝ խորհրդի կողմից լիազորված անդամ Արմենուհի Վարդազարյանին: Հեռ. (077 55- 25- 44), էլ. հասցե tandzatap@schools.am:

Հասցե` Սյունիքի մարզ գ. Տ

Հեռ..` 077552544

Էլ. փոստ`