Հայաստանի Հանրապետության ինտերնետով ծանուցման պաշտոնական կայք

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ (ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ) ԱՐՏԱԿԱՐԳ ԿԱՄ ԱՆԿԱՆԽԱՏԵՍԵԼԻ ԱՅԼ ԻՐԱՎԻՃԱԿԻ ԱՌԱՋԱՑՄԱՆ ՀԻՄՔՈՎ ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՆԱԽԱՊԵՍ ՀՐԱՊԱՐԱԿԵԼՈՒ ԲԱՆԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՄԱՍԻՆ

29.10.2013

Հայտատու` ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ
«Գնումների մասին»ՀՀ օրենքի 10-րդ հոդված

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ (ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ) ԱՐՏԱԿԱՐԳ ԿԱՄ ԱՆԿԱՆԽԱՏԵՍԵԼԻ ԱՅԼ ԻՐԱՎԻՃԱԿԻ ԱՌԱՋԱՑՄԱՆ ՀԻՄՔՈՎ ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՆԱԽԱՊԵՍ ՀՐԱՊԱՐԱԿԵԼՈՒ ԲԱՆԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՄԱՍԻՆ

ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ԾԱԾԿԱԳԻՐԸ՝ ՀՀԿԱ-ՊԵԿ-ԲԸՀԱՇՁԲ-13/5

Պատվիրատուն` ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեն, որը գտնվում է ք. Երևան, Մ. Խորենացի 7 հասցեում, ստորև ներկայացնում է ՀՀԿԱ-ՊԵԿ-ԲԸՀԱՇՁԲ-13/5 ծածկագրով հայտարարված ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագրի մասին տեղեկատվությունը։

Հասցե` ք. երևան, Խորենացի 7

Հեռ..` +374 60 544384

Էլ. փոստ`