Հայաստանի Հանրապետության ինտերնետով ծանուցման պաշտոնական կայք

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ (ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ) ՇՐՋԱՆԱԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԵՐՈՎ ԳՆՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՄԱՍԻՆ

30.10.2013

Հայտատու` ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ
«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 10-րդ հոդված

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ (ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ)
ՇՐՋԱՆԱԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԵՐՈՎ ԳՆՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ
ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՄԱՍԻՆ

ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ԾԱԾԿԱԳԻՐԸ՝ N ՀՀԿԱ-ՊԵԿ-ՇՀԱՊՁԲ-13-1-11/7

Պատվիրատուն` ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեն, որը գտնվում է ք. Երևան, Մ. Խորենացու 7 հասցեում, ստորև ներկայացնում է ՀՀԿԱ-ՊԵԿ-ՇՀԱՊՁԲ-13-1-11/17 ծածկագրով հայտարարված ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագրի մասին տեղեկատվությունը։

Հասցե` ք. Երևան, Խորենացի 7

Հեռ..` +374 60 544384

Էլ. փոստ`