Հայաստանի Հանրապետության ինտերնետով ծանուցման պաշտոնական կայք

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ (ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ) ՇՐՋԱՆԱԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԵՐՈՎ ԳՆՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՄԱՍԻՆ

08.11.2013

Հայտատու` ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ
«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 17-րդ հոդվածի 4-րդ կետ

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ (ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ)
ՇՐՋԱՆԱԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԵՐՈՎ ԳՆՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ
ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՄԱՍԻՆ

ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ԾԱԾԿԱԳԻՐԸ՝ ՀՀԿԱ-ՊԵԿ-ՇՀԱՊՁԲ-13-8-11/6

Պատվիրատուն` ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեն, որը գտնվում է ք. Երևան, Մ. Խորենացու 7 հասցեում, ստորև ներկայացնում է ՀՀԿԱ-ՊԵԿ-ՇՀԱՊՁԲ-13-8-11/6 ծածկագրով հայտարարված ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագրի մասին տեղեկատվությունը։

Հասցե` ք. Երևան, Խորենացի 7

Հեռ..` +374 60 544384

Էլ. փոստ`