Հայաստանի Հանրապետության ինտերնետով ծանուցման պաշտոնական կայք

Թալինի քաղաքապետարան կողմից « ԹՄՄ-2-ՇՀԱՊՁԲ-15-2-17/01» ծածկագրով հայտարարված շրջանակային համաձայնագրերով ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագրերի մասին

07.03.2017

Հայտատու` Թալինի քաղաքապետարան
«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 10-րդ հոդվածի համաձայն

ՇՐՋԱՆԱԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԵՐԻ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ԾԱԾԿԱԳԻՐԸ՝
« ԹՄՄ-2-ՇՀԱՊՁԲ-15-2-17/01»
Թալինի թիվ 2 մ/մանկապարտեզ ՀՈԱԿ-ը, որը գտնվում է ՀՀ Արագածոտնի մարզ, ք. Թալին Գայի-10 հասցեում, ստորև ներկայացնում է « ԹՄՄ-2-ՇՀԱՊՁԲ-15-2-17/01» ծածկագրով հայտարարված շրջանակային համաձայնագրերով ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագրերի մասին տեղեկատվությունը։

Հասցե` ՀՀ Արագածոտնի մարզ ք.Թալին Գայի1

Հեռ..` +(374)249 22457

Էլ. փոստ`