Հայաստանի Հանրապետության ինտերնետով ծանուցման պաշտոնական կայք

<Իրավունքի Պաշտպան> ՍՊԸ-ի պարտատերերի պահանջների նախնական ցուցակի մասին

19.04.2016

Հայտատու` <Իրավունքի Պաշտպան> ՍՊԸ-ի սնանկության գործով կառավարիչ Լևոն Պետրոսյան
«Սնանկության մասին» ՀՀ օրենքի 46-րդ հոդված

Ղեկավարվելով <<Սնանկության Մասին>> ՀՀ օրենքի 46-րդ հոդվածի 6-րդ կետի պահանջով, Ձեզ եմ ներկայացնում` <Իրավունքի Պաշտպան> ՍՊԸ-ի պարտատերերի պահանջների նախնական ցուցակը առ 15.04.2016թ. դրությամբ :
Պարտատերերի անվանումը Պահանջի չափը Պահանջների խումբը ըստ առաջնահերթութ.
1 ՀՀ ֆինանսների նախարարության Կենտրոնի ՀՏ 8.247.339 ՀՀ դրամ Օրենքի 82-րդ հոդվածի չապահովված է/խումբ
2. ՀՀ ֆինանսների նախարարության Կենտրոնի ՀՏ    500.000 ՀՀ դրամ Օրենքի 82-րդ հոդվածի չապահովված դ/խումբ
Եթե հրապարակումից հետո յոթ օրվա ընթացքում, կառավարիչը, պարտապանը և պարտատերը նախնական ցուցակի դեմ գրավոր առարկություն չեն ներկայացնում դատարան (ք.Երևան, Տիգրան Մեծի 23/1), ապա դատավորը եռօրյա ժամկետում առանց նիստ հրավիրելու որոշում է կայացնում պահանջների ցուցակը հաստատելու մասին /վերջնական ցուցակ/:
 

Հասցե` ք. Երեւան, ՀԱԹ 137շ., բն 40

Հեռ..` +374 91 312 319

Էլ. փոստ`