Հայաստանի Հանրապետության ինտերնետով ծանուցման պաշտոնական կայք

«Հարօֆ» ՍՊԸ-ի սնանկության գործով պարտատերերի նախնական ցուցակ

23.03.2017

Հայտատու` Սնանկության գործով կառավարիչ Գ. Ավագյան
«Սնանկության մասին» ՀՀ օրենքի 46-րդ հոդ.


N ä³ñï³ï»ñ»ñÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ ä³Ñ³ÝçÇ ã³÷Á, ÐÐ ¹ñ³Ùáí ä³Ñ³ÝçÝ»ñÇ ËáõÙµÁ ` Áëï ³é³çݳѻñÃáõÃÛ³Ý
1 Դատական ծախս 500.000 Դ/ հերթ/ պետ. տուրք
2 ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ /Կենտրոն ՀՏ/ 1.420.249 Է/ հերթ /չապահովված պահանջ

Սույն պարտատերերի պահանջների նախնական ցուցակի առաջնահերթության կամ որևէ պարտա տիրոջ պահանջի վերաբերյալ գրավոր առարկությունները յոթ օրվա ընթացքում պետք է ներկայացվեն ՀՀ Կոտայքի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարան (ք. Աբովյան. Կոտայքի 8):

Հասցե` ք. Երևան, Տ. Մեծի 65ա գրասենյակ

Հեռ..` +374 91 401922

Էլ. փոստ`