Հայաստանի Հանրապետության ինտերնետով ծանուցման պաշտոնական կայք

«Խալաթյանշին» ՍՊԸ-ի պարտատերերի պահանջների նախնական ցուցակ

06.04.2017

Հայտատու` «Խալաթյանշին» ՍՊԸ-ի սնանկության գործով կառավարիչ Գարիկ Մկրտչյան
«Սնանկության մասին» ՀՀ օրենքի 46 հոդվածի 6 կետ

Համաձայն §Սնանկության մասին¦ ՀՀ օրենքի 46 հոդվածի 6 կետի՝ ներկայացվում է <<Խալաթյանշին>> ՍՊԸ-ի պարտատերերի պահանջների նախնական ցուցակը և բաշխման հերթականությունը.
Հ/Հ Պարտատիրոջ անվանումը Պահանջի չափը ՀՀ դրամով Պահանջների բավարարման հերթականությունը՝ ըստ «Սնանկության մասին» ՀՀ օրենքի 82 հոդվ.
1 ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ 4.239.653 ՀՀ դրամ չապահովված Է/հերթ
2 ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ 500.000 ՀՀ դրամ չապահովված Դ/հերթ

Հասցե` ՀՀ, Շիրակի մարզ, ք.Գյումրի Գ.Նժդեհի 8/29

Հեռ..` +374 94 700073

Էլ. փոստ`