Հայաստանի Հանրապետության ինտերնետով ծանուցման պաշտոնական կայք

Վաչիկ Մխիթարյանի սնանկության գործով պարտատերերի պահանջների նախնական ցուցակ

08.01.2021

Հայտատու` Սնանկության գործերով կառավարիչ` Հարություն Գևորգյան
Սնանկության մասին ՀՀ օրենքի 46 հոդված

ՀՀ Պարտատերերի անվանումը Պահանջների չափը Պահանջների խումբը ըստ առաջնահերթության
1. “Յունիբանկ” ԲԲԸ 210 397,8 ՀՀ դրամ Չապահովված /է/ հերթ
2. “Արդշինբանկ” ՓԲԸ 1 854 410,5 ՀՀ դրամ Չապահովված /է/ հերթ
3. “Կոնվերս բանկ” ՓԲԸ 429 716,5 ՀՀ դրամ Չապահովված /է/ հերթ
Հայտնվում է այն մասին, որ հիմք ընդունելով «Սնանկության մասին» ՀՀ օրենքի 46-րդ հոդվածի 7-րդ կետի պահանջները, պարտապանը կամ պարտատերերը կարող են պահանջների նախնական ցուցակի դեմ 7-օրյա ժամկետում առարկություններ ներկայացնել ՀՀ սնանկության դատարան/հասցե`ք. Երևան, Օտյան 53/2/:

Հասցե` ք. երևան, Արցախի 8/2, բն.25

Հեռ..` +37494419915

Էլ. փոստ`