Հայաստանի Հանրապետության ինտերնետով ծանուցման պաշտոնական կայք

<<ԶՄՈԲԱՅԼ>> ՍՊԸ-ի պարտատերերի պահանջների նախնական ցուցակ

15.01.2021

Հայտատու` <<ԶՄՈԲԱՅԼ>> ՍՊԸ -ի սնանկության գործով կառավարիչ Լևոն Կարապետի Պետրոսյան
<<Սնանկության մասին>> ՀՀ Օրենքի 46-րդ հոդված

<Սնանկության մասին>> ՀՀ օրենքի 46-րդ հոդվածի հիմքով հրապարակում եմ <<Զմոբայլ>> ՍՊԸ-ի պարտատերերի պահանջների նախնական ցուցակը
1.ՀՀ ՊԵԿ - 9.007184 ՀՀ դրամ չապահովված պահանջ / Է/ հերթ
2. ՀՀ ՊԵԿ - 500.000 ՀՀ դրամ դատական ծսխս /Դ/ հերթ
3.ՀՀ ՊԵԿ - 116.140 ՀՀ դրամ /Գ/ Հերթ
Հայտնում եմ այն մասին, որ <<Սնանկության մասին>> ՀՀ օրենքի 46-րդ հոդվածի՝ կառավարիչը, պարտապանը և պարտատերերը կարող են նախնական ցուցակի դեմ 7-օրյա ժամկետում առարկություններ ներկայացնել ՀՀ Սնանկության դատարան /ք. Երևան, Օտյան 53/2/ հասցեով:

Հասցե` ք. Երևեն, Բաբայան 38., բն.24

Հեռ..` 37498033366

Էլ. փոստ`