Հայաստանի Հանրապետության ինտերնետով ծանուցման պաշտոնական կայք

Գտնվում է արխիվում Գոռսու ՍՊԸ-ի պարտատերերի պահանջների նախնական ցուցակի մասին

28.10.2021

Հայտատու` Գոռսու ՍՊԸ-ի սնանկության գործով կառավարիչ Արմենակ Ադամյան
Սնանկության մասին ՀՀ օրենքի 46-րդ հոդված

§Սնանկության մասին¦ ՀՀ օրենքի 46 հոդվածի 5-րդ կետի և 82 հոդվածի 1-ին մասի համաձայն՝ «Գոռսու ՍՊԸ-ի պարտատերերի պահանջների.

Հ/Հ Պարտատիրոջ անվանումը Պահանջի չափը Պահանջների բավարարման հերթականությունը ըստ խմբերի
1. ՀՀ ՊԵԿ /պետական տուրք/ 500.000 ՀՀ դրամ Չապահովված պահանջ §դ¦ հերթ
2. ՀՀ ՊԵԿ 13.737.269ՀՀ դրամ Չապահովված պահանջ §է¦ հերթ
3. ՀՀ հանրային ծառայությունները
կարգավորող հանձնաժողով 1.169.000 ՀՀ դրամ Չապահովված պահանջ §է¦ հերթ

Կառավարիչը, պարտապանը և պարտատերերը կարող են սույն հրապարակումից հետո՝ յոթ օրվա ընթացքում, առարկություն ներկայացնել ՀՀ սնանկության դատարան /դատավոր Ա. Բաբայան/ հասցե` ք.Երևան, Օտյան 53/2/:
Հասցե` ՀՀ, ք. Երևան, Բագրատունյաց 11ա-19ա

Հեռ..` +374-91-21-01-11

Էլ. փոստ`