Հայաստանի Հանրապետության ինտերնետով ծանուցման պաշտոնական կայք

Թիվ ՍնԴ/2186/04/21 սնանկության գործով պարտապան Գարիկ Սպարտակի Ավետիսյան ի պարտատերերի պահանջների նախնական ցուցակ

09.12.2021

Հայտատու` Սնանկության գործով կառավարիչ Ռուբեն Բալասանյան
«Սնանկության մասին» ՀՀ օրենքի 46-րդ հոդված

«Սնանկության մասին» ՀՀ օրենքի 46-րդ հոդվածի 6-րդ մասի համաձայն՝ հրապարակվում է թիվ ՍնԴ/2186/04/21 սնանկության գործով պարտապան Գարիկ Սպարտակի Ավետիսյանի /ՀԾՀ՝ 3408880271, Անձնագիր AS 0614878, տրված 2019 թվականի մայիսի 20-ին, 018-ի կողմից/ պարտատերերի պահանջների նախնական ցուցակը՝ նույն օրենքի 82-րդ հոդվածով սահմանված պահանջների բավարարման հերթականությանը համապատասխան:

№ Պարտատեր (պահանջատեր) Պահանջի չափ «Սնանկության մասին» ՀՀ օրենքի 82-րդ հոդվածով սահմանված պահանջների բավարարման հերթականություն
1 «Էվոկաբանկ» ՓԲԸ 799,724.00 ՀՀ դրամ «Սնանկության մասին» ՀՀ օրենքի 82-րդ հոդվածի 1-ին մասի «է» կետ
2 «Արեգակ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ 825,027.30 ՀՀ դրամ «Սնանկության մասին» ՀՀ օրենքի 82-րդ հոդվածի 1-ին մասի «է» կետ
3 ՀՀ ՊԵԿ 21,285,625.00 ՀՀ դրամ «Սնանկության մասին» ՀՀ օրենքի 82-րդ հոդվածի 1-ին մասի «է» կետ
4 ՀՀ ՊԵԿ 100,000.00 ՀՀ դրամ «Սնանկության մասին» ՀՀ օրենքի 82-րդ հոդվածի 1-ին մասի «դ» կետ

Կառավարիչը, պարտապանը և պարտատերերը իրավունք ունեն գրավոր առարկություն ներկայացնել պահանջների նախնական ցուցակի առաջնահերթության կամ որևէ պարտատիրոջ պահանջի դեմ սույն հայտարարության հրապարակումից հետո յոթ օրվա ընթացքում՝ ՀՀ սնանկության դատարան /ՀՀ, ք. Երևան, Օտյան 53/2/:

Հասցե` ք. Երևան, Արշակունյաց 5, 107

Հեռ..` 091480528

Էլ. փոստ`