Հայաստանի Հանրապետության ինտերնետով ծանուցման պաշտոնական կայք

Թիվ ՍնԴ/2175/04/21 սնանկության գործով պարտապան Ա/Ձ Վահագն Վաղինակի Սահակյանի պարտատերերի պահանջների նախնական ցուցակ

09.12.2021

Հայտատու` Սնանկության գործով կառավարիչ Ռուբեն Բալասանյան
«Սնանկության մասին» ՀՀ օրենքի 46-րդ հոդված

«Սնանկության մասին» ՀՀ օրենքի 46-րդ հոդվածի 6-րդ մասի համաձայն՝ հրապարակվում է թիվ ՍնԴ/2175/04/21 սնանկության գործով պարտապան Ա/Ձ Վահագն Վաղինակի Սահակյանի /ՀՎՀՀ 42024801, պետ գրանցման համար 80.02160, Անձնագիր՝ AM0610794/ պարտատերերի պահանջների նախնական ցուցակը՝ նույն օրենքի 82-րդ հոդվածով սահմանված պահանջների բավարարման հերթականությանը համապատասխան:

№ Պարտատեր (պահանջատեր) Պահանջի չափ «Սնանկության մասին» ՀՀ օրենքի 82-րդ հոդվածով սահմանված պահանջների բավարարման հերթականություն
1 ՀՀ ՊԵԿ 100,000.00 ՀՀ դրամ «Սնանկության մասին» ՀՀ օրենքի 82-րդ հոդվածի 1-ին մասի «դ» կետ
2 ՀՀ ՊԵԿ 266,570.00 ՀՀ դրամ «Սնանկության մասին» ՀՀ օրենքի 82-րդ հոդվածի 1-ին մասի «գ» կետ
3 ՀՀ ՊԵԿ 5,188,766.00 ՀՀ դրամ «Սնանկության մասին» ՀՀ օրենքի 82-րդ հոդվածի 1-ին մասի «է» կետ

Կառավարիչը, պարտապանը և պարտատերերը իրավունք ունեն գրավոր առարկություն ներկայացնել պահանջների նախնական ցուցակի առաջնահերթության կամ որևէ պարտատիրոջ պահանջի դեմ սույն հայտարարության հրապարակումից հետո յոթ օրվա ընթացքում՝ ՀՀ սնանկության դատարան /ՀՀ, ք. Երևան, Օտյան 53/2/:

Հասցե` ք. Երևան, Արշակունյաց 5, 107

Հեռ..` 091480528

Էլ. փոստ`