Հայաստանի Հանրապետության ինտերնետով ծանուցման պաշտոնական կայք

Թիվ ՍնԴ/2242/04/20 սնանկության գործով պարտապան «ՉՈՒՊ» ՍՊԸ-ի պարտատերերի պահանջների նախնական ցուցակ

09.12.2021

Հայտատու` Սնանկության գործով կառավարիչ Ռուբեն Բալասանյան
«Սնանկության մասին» ՀՀ օրենքի 46-րդ հոդված

«Սնանկության մասին» ՀՀ օրենքի 46-րդ հոդվածի 6-րդ մասի համաձայն՝ հրապարակվում է թիվ ՍնԴ/2242/04/20 սնանկության գործով պարտապան «ՉՈՒՊ» ՍՊԸ-ի /ՀՎՀՀ՝ 08619994, Պետ գրանցման համար՝ 87.110.861513, Պետ գրանցման ամսաթիվ՝ 15.06.2015/ պարտատերերի պահանջների նախնական ցուցակը՝ նույն օրենքի 82-րդ հոդվածով սահմանված պահանջների բավարարման հերթականությանը համապատասխան:

№ Պարտատեր (պահանջատեր) Պահանջի չափ «Սնանկության մասին» ՀՀ օրենքի 82-րդ հոդվածով սահմանված պահանջների բավարարման հերթականություն
1 ՀՀ ՊԵԿ 500,000 ՀՀ դրամ «Սնանկության մասին» ՀՀ օրենքի 82-րդ հոդվածի 1-ին մասի «դ» կետ
2 ՀՀ ՊԵԿ 2,231,008 ՀՀ դրամ «Սնանկության մասին» ՀՀ օրենքի 82-րդ հոդվածի 1-ին մասի «է» կետ

Կառավարիչը, պարտապանը և պարտատերերը իրավունք ունեն գրավոր առարկություն ներկայացնել պահանջների նախնական ցուցակի առաջնահերթության կամ որևէ պարտատիրոջ պահանջի դեմ սույն հայտարարության հրապարակումից հետո յոթ օրվա ընթացքում՝ ՀՀ սնանկության դատարան /ՀՀ, ք. Երևան, Օտյան 53/2/:

Հասցե` ք. Երևան, Արշակունյաց 5, 107

Հեռ..` 091480528

Էլ. փոստ`