Հայաստանի Հանրապետության ինտերնետով ծանուցման պաշտոնական կայք

Թիվ ՍնԴ/1428/04/21 սնանկության գործով պարտապան «Ռոյալ Փելիս» ՍՊԸ-ի պարտատերերի պահանջների նախնական ցուցակ

16.12.2021

Հայտատու` Սնանկության գործով կառավարիչ Ռուբեն Բալասանյան
«Սնանկության մասին» ՀՀ օրենքի 46-րդ հոդված

«Սնանկության մասին» ՀՀ օրենքի 46-րդ հոդվածի 6-րդ մասի համաձայն՝ հրապարակվում է թիվ ՍնԴ/1428/04/21 սնանկության գործով պարտապան «Ռոյալ Փելիս» ՍՊԸ-ի /ՀՎՀՀ՝ 06956984, պետ․ գրանցման համար՝ 26․110․1073292, գրացման ամսաթիվ՝ 05.10.2019/ պարտատերերի պահանջների նախնական ցուցակը՝ նույն օրենքի 82-րդ հոդվածով սահմանված պահանջների բավարարման հերթականությանը համապատասխան:

№ Պարտատեր (պահանջատեր) Պահանջի չափ «Սնանկության մասին» ՀՀ օրենքի 82-րդ հոդվածով սահմանված պահանջների բավարարման հերթականություն
1 ՀՀ ՊԵԿ 12,000.00 ՀՀ դրամ «Սնանկության մասին» ՀՀ օրենքի 82-րդ հոդվածի 1-ին մասի «գ» կետ
2 ՀՀ ՊԵԿ 221,067.00 ՀՀ դրամ «Սնանկության մասին» ՀՀ օրենքի 82-րդ հոդվածի 1-ին մասի «է» կետ
3 «Ինեկոբանկ» ՓԲԸ 116,054.83 ԱՄՆ դոլարին համարժեք ՀՀ դրամ Ապահովված պահանջ
4 «Ինեկոբանկ» ՓԲԸ 7,129,537.09 ՀՀ դրամ Ապահովված պահանջ
5 «Ինեկոբանկ» ՓԲԸ 500,000.00 ՀՀ դրամ «Սնանկության մասին» ՀՀ օրենքի 82-րդ հոդվածի 1-ին մասի «դ» կետ
6 «Ինեկոբանկ» ՓԲԸ 295,358.82 ԱՄՆ դոլարին համարժեք ՀՀ դրամ «Սնանկության մասին» ՀՀ օրենքի 82-րդ հոդվածի 1-ին մասի «է» կետ
7 «Ինեկոբանկ» ՓԲԸ 500,000.00 ՀՀ դրամ «Սնանկության մասին» ՀՀ օրենքի 82-րդ հոդվածի 1-ին մասի «է» կետ

Կառավարիչը, պարտապանը և պարտատերերը իրավունք ունեն գրավոր առարկություն ներկայացնել պահանջների նախնական ցուցակի առաջնահերթության կամ որևէ պարտատիրոջ պահանջի դեմ սույն հայտարարության հրապարակումից հետո յոթ օրվա ընթացքում՝ ՀՀ սնանկության դատարան /ՀՀ, ք. Երևան, Օտյան 53/2/:

Հասցե` ք. Երևան, Արշակունյաց 5, 107

Հեռ..` 091480528

Էլ. փոստ`