Հայաստանի Հանրապետության ինտերնետով ծանուցման պաշտոնական կայք

Արևիկ Հրաչյայի Ստեփանյանի պարտատերերի պահանջների նախնական ցուցակի մասին

26.12.2021

Հայտատու` Սնանկության գործով կառավարիչ՝ Բաբկեն Եկմալյան
«Սնանկության մասին» ՀՀ օրենքի 46-րդ հոդված

Ղեկավարվելով «Սնանկության մասին» ՀՀ օրենքի 46-րդ հոդվածի 6-րդ կետով, հրապարակվում է Արևիկ Հրաչյայի Ստեփանյանի պարտատերերի պահանջների նախնական ցուցակը` ըստ «Սնանկության մասին» ՀՀ օրենքի 85-րդ հոդվածի պահանջների բավարարման հերթականության համապատասխան:
N Պարտատերերի անվանումը Պահանջի չափը Պահանջների խումբը` ըստ առաջնահերթության
1. Դատական ծախս/Երևան համայնք 100.000 ՀՀ դրամ Դ/հերթ/ պետ. տուրք,
2. Երևան համայնք 4.749.273 ՀՀ դրամ Է/հերթ/ չապահովված պահանջ:
Սույն պահանջի կամ դրա առաջնահերթության վերաբերյալ գրավոր առարկությունները յոթ օրվա ընթացքում պետք է ներկայացվեն ՀՀ Սնանկության դատարան /ք. Երևան, Օտյան 53/2/:

Հասցե` ՀՀ,ք. Երևան, Բաշինջաղյան 184շ., 17 բն.

Հեռ..` +37477691699

Էլ. փոստ`