Հայաստանի Հանրապետության ինտերնետով ծանուցման պաշտոնական կայք

Արսեն Յուրիկի Փուրթոյանի պարտատերերի պահանջների նախնական ցուցակի մասին

28.12.2021

Հայտատու` Արսեն Փուրթոյանի սնանկության գործով կառավարիչ Արմեն Անտոնյան
<<Սնանկության մասին>> ՀՀ օրենքի 46-րդ հոդված

Հայտարարություն
Ղեկավարվելով ‹‹Սնանկության մասին ›› ՀՀ օրենքի 46-րդ հոդվածի 6-րդ մասի պահանջով հրապարակվում է ՀՀ սնանկության դատարանի 27.09.2021թ. թիվ ՍՆԴ/1765/04/21 վճռով սնանկ ճանաչված Արսեն Յուրիկի Փուրթոյանի պարտատերերի պահանջների նախնական ցուցակը.
1. ՀՀ ՊԵԿ– 4.076.800 ՀՀ դրամ ‹‹Սնանկության մասին» ՀՀ օրենքի 82-րդ հոդվածի 1-ին մասի ‹‹է››հերթ ,
2. ՀՀ ՊԵԿ– 100.000 ՀՀ դրամ ‹‹Սնանկության մասին» ՀՀ օրենքի 82-րդ հոդվածի 1-ին մասի ‹‹դ››հերթ ,
3. ‹‹Ֆասթ Կրեդիտ Կապիտալ›› ՈՒՎԿ ՓԲԸ- 739,882.41 ՀՀ դրամ ‹‹Սնանկության մասին» ՀՀ օրենքի 43-րդ հոդված:
Նախնական ցուցակի դեմ առարկությունները գրավոր ներկայացվում են ՀՀ սնանկության դատարան /հասցեն`ք.Երևան, Օտյան 53/2/, հրապարակումից հետո 7 օրյա ժամկետում:
Սնանկության գործով կառավարիչ ՝ Ա. ԱՆՏՈՆՅԱՆ հեռ.099691002


ՙ

Հասցե` ք.Երևան,Արշակունյաց պող.5, 401ս.

Հեռ..` +37499691002

Էլ. փոստ`