Հայաստանի Հանրապետության ինտերնետով ծանուցման պաշտոնական կայք

<Խասուրո Գրուպ > ՓԲԸ-ի սնանկության գործով պարտատիրոջ պահանջը հաստատելու մասին ։

07.01.2022

Հայտատու` <Խասուրո Գրուպ > ՓԲԸ-ի սնանկության գործով կառավարիչ Արմինե Մովսիսյան
Սնանկության մասին ՀՀ օրենքի 46 հոդված

Համաձայն <Սնանկության մասին > ՀՀ օրենքի 46 հոդվածի 9-րդ մասի պահանջով հրապարակվում է <Խասուրո Գրուպ > ՓԲԸ-ի սնանկության գործով դատարանի 21.12.2021թ որոշմամբ հաստատված պարտատիրոջ պահանջը ըստ առաջնահերթության և ապահովվածության
1<․ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ ՓԲԸ> -1.436.301,31ԱՄՆ դոլար և 1.284.399,30ՀՀ դրամ -<Սնանկության մասին> ՀՀ օրենքի 85 հոդվածի 1-ին մասի ստորադաս չապահովված պահանջ ։

Հասցե` ք. Երևան ,Ղազար Փարպեցու 11ա բն 42

Հեռ..` +374-91-11-41-01

Էլ. փոստ`