Հայաստանի Հանրապետության ինտերնետով ծանուցման պաշտոնական կայք

ԱՁ Դավիթ Կարագոդինի պարտատերերի պահանջների նախնական ցուցակ

14.01.2022

Հայտատու` ԱՁ Դավիթ Կարագոդինի սնանկության գործով կառավարիչ Ռոբերտ Եղյան
<<Սնանկության մասին>> ՀՀ օրենքի 46-րդ հոդված


Առաջնորդվելով «Սնանկության մասին» ՀՀ օրենքի 46 հոդվածի 6-րդ կետի պահանջներով Ձեզ է ներկայացվում սնանկ ճանաչված ԱՁ Դավիթ Կարագոդինի հանդեպ օրենքով սահմանված ժամկետներում ներկայացված պարտատերերի պահանջների նախնական ցուցակը :

Հ/Հ Պարտատիրոջ անվանումը Պահանջի չափըՊահանջների բավարարման հերթականությունը ըստ հերթերի
1. ՀՀ ՊԵԿ 27,833,516 ՀՀ դրամ Չապահովված պահանջ 82-րդ հոդված 1-ին մասի (է) հերթ
2․ ՀՀ ՊԵԿ 100,000 ՀՀ դրամ Չապահովված պահանջ 82-րդ հոդված 1-ին մասի (դ) հերթ

Համաձայն «Սնանկության մասին» ՀՀ օրենքի 46-րդ հոդվածի 6-րդ կետի՝ պարտապանը և պարտատերերը 7 օրվա ընթացքում իրենց առարկությունները կարող են գրավոր ներկայացնել ՀՀ սնանկության դատարան /ք.Երևան, Օտյան 53/2/:

Հասցե` ք, Երևան, Արշակունյաց 5, 408 սենյակ

Հեռ..` 055993199

Էլ. փոստ`