Հայաստանի Հանրապետության ինտերնետով ծանուցման պաշտոնական կայք

Գտնվում է արխիվում Տաթևիկ Բունիաթյանի պարտատերերի պահանջների նախնական ցուցակ

17.01.2022

Հայտատու` Հայտատու` Տաթևիկ Բունիաթյանի սնանկության գործով կառավարիչ Ռոբերտ Եղյան
«Սնանկության մասին» ՀՀ օրենքի 46-րդ հոդված

Առաջնորդվելով «Սնանկության մասին» ՀՀ օրենքի 46 հոդվածի 6-րդ կետի պահանջներով Ձեզ է ներկայացվում սնանկ ճանաչված Տաթևիկ Բունիաթյանի հանդեպ օրենքով սահմանված ժամկետներում ներկայացված պարտատերերի պահանջների նախնական ցուցակը :

Հ/Հ Պարտատիրոջ անվանումը Պահանջի չափը Պահանջների բավարարման հերթականությունը ըստ հերթերի

1. << Աշտարակ-Կաթ>> ՓԲԸ 1,107,087 ՀՀ դրամ Չապահովված պահանջ 82-րդ հոդված 1-ին մասի (է) հերթ

Համաձայն «Սնանկության մասին» ՀՀ օրենքի 46-րդ հոդվածի 6-րդ կետի՝ պարտապանը և պարտատերերը 7 օրվա ընթացքում իրենց առարկությունները կարող են գրավոր ներկայացնել ՀՀ սնանկության դատարան /ք.Երևան, Օտյան 53/2/:

Հասցե` ք, Երևան, Արշակունյաց 5, 408 սենյակ

Հեռ..` +374 55993199

Էլ. փոստ`