Հայաստանի Հանրապետության ինտերնետով ծանուցման պաշտոնական կայք

Գտնվում է արխիվում <Կենտրոն Կանաչապատում> ՓԲԸ-ի սնանկության գործով բաշխման ծրագրի մասին

03.10.2021

Հայտատու` սնանկության գործով կառավարիչ Իզաբելլա Ցամաքյան
Սնանկության մասին ՀՀ օրենքի 80-րդ հոդված

Ղեկավարվելով Սնանկության մասին ՀՀ օրենքի 80-րդ հոդվածով հայտնում եմ, որ ՀՀ սնանկության դատարանի 26.02.2021թ. վճռով սնանկ ճանաչված <Կենտրոն Կանաչապատում> ՓԲԸ-ի սնանկության գործով բաշխման ծրագիր է ներկայացվել ՀՀ սնանկության դատարան:
Դրամական միջոցներն առաջացել են՝ պարտապանին պատկանող անշարժ գույքի վաճառքի և ավտոմեքենաների վարձակալության արդյունքում:
ՙՍնանկության մասին՚ ՀՀ օրենքի 80-րդ հոդվածի համաձայն բաշխման ձրագիրը և վերջնական հաշվետվությունը դեպոնացված են դատարանում և սնանկության գործով կառավարչի մոտ, որոնց կարող եք ծանոթանալ թե դատարանում և թե սնանկության գործով կառավարչի մոտ: Ձեր առարկությունները յոթօրյա ժամկետում կարող եք ներկայացնել ՀՀ սնանկության դատարան /ք. Երևան, Օտյան 53/2/:

Հասցե` ք. Երևան, Լենինգրադյան 18/24

Հեռ..` 0037493197307

Էլ. փոստ`