Հայաստանի Հանրապետության ինտերնետով ծանուցման պաշտոնական կայք

<<ՀԱԷԿ>> ՓԲԸ-Ի ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ` ԳՐԵՆԱԿԱՆ ՊԻՏՈՒՅՔՆԵՐԻ և ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ <<ՀԱԷԿ-ՇՀԱՊՁԲ-15/3>> ծածկագրով ՇՐՋԱՆԱԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԵՐԻ ՄԻՋՈՑՈՎ ԳՆՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ մասին

10.12.2015

Հայտատու` ՀՀ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարություն
ՀՀ Կառավարության 2013թ. թիվ 1370-Ն որոշում

<<ՀԱԷԿ>> ՓԲԸ-ն (այսուհետև` Պատվիրատու)` գրենական պիտույքների և նյութերի ձեռքբերման նպատակով կազմակերպել է <<ՀԱԷԿ-ՇՀԱՊՁԲ-15/3>> ծածկագրով շրջանակային համաձայնագրերի միջոցով գնում կատարելու ընթացակարգը (այսուհետև` ընթացակարգ) և տրամադրում է սույն հրավերը։

Հասցե` ՀՀ Արմավիրի մարզ, ք. Մեծամոր

Հեռ..` +374 10 282359

Վեբ կայք` www.minenergy.am

Էլ. փոստ`