Հայաստանի Հանրապետության ինտերնետով ծանուցման պաշտոնական կայք

Գտնվում է արխիվում ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ Կոտայքի Մարզի Նոր Գեղիի համայնքապետարանում Ֆ.Թևոսյան 64 հասցեով, տեղի կունենա համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողամասի կառուցապատման իրավունքի տրամադրման մրցույթ

05.11.2021

Հայտատու` Նոր Գեղի Համայնքապետարան
ՀՐԱՊԱՐԱԿԱՅԻՆ ՍԱԿԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ 21-րդ հոդվածի

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
2021 թվականի դեկտեմբերի 4-ին ժամը 11:00-ին
Կոտայքի Մարզի Նոր Գեղիի համայնքապետարանում
Ֆ.Թևոսյան 64 հասցեով, տեղի կունենա համայնքային
սեփականություն հանդիսացող հողամասի կառուցապատման
իրավունքի տրամադրման մրցույթ
Լոտ1Մրցույթի է ներկայացվում Նոր գեղի
համայնքի սեփականություն հանդիսացող՝
07-048-0451-0022-ից 0,17825 հա մակերեսով
հատուկ պահպանվող տարածքների
առողջարանային կառուցապատման
հողատարածք 25 (քսանհինգ) տարի
ժամկետով, մեկնարկային գինը տարեկան 79200
( յոթանասուն իննը հազար երկու հարյուր դրամ վարձավճարով)
մեկ քայլի չափը 3960(երեք հազար իննը հարյուր վաթսուն) դրամ։
Հողատարածքը սահմանափակված չէ սեվիտուտով։
Հողատարածքը գտնվում է թեքության վրա, քարքարոտ և անհարթ է,
անհրաժեշտ է կատաևել տարածքի հարթեցում և քարհավաք,
որից հետ կառուցել առողջարանային
պատակով նախատեսված շինություն։
Կառուցապատման ժամկետ է սահմանվում
կառուցապատման իրավունքի ձեռք բերման
օրվանից սկսված մինչև մեկ տարի։
լոտ2 Լոտ1Մրցույթի է ներկայացվում Նոր գեղի
համայնքի սեփականություն հանդիսացող՝
07-048-0451-0023 0,03 հա մակերեսով
հատուկ պահպանվող տարածքների
առողջարանային կառուցապատման
հողատարածք, 25 (քսանհինգ) տարի
ժամկետով։ Մեկնարկային գինը տարեկան 13500
( տասներեք հազար) դրամ, մեկ քայլի չափը 675 դրամ։։
։Հողատարածքը սահմանափակված չէ սեվիտուտով։
Հողատարածքը գտնվում է թեքության վրա, քարքարոտ և անհարթ է,
անհրաժեշտ է կատաևել տարածքի հարթեցում և քարհավաք,
որից հետ կառուցել առողջարանային
նպատակով նախատեսված շինություն։
Կառուցապատման ժամկետ է սահմանվում
կառուցապատման իրավունքի ձեռք բերման
օրվանից սկսված մինչև մեկ տարի։

lաճուրդի մասնակցության վճար` 5000 ՀՀ դրամ
(հաշվեհամար 900115104078):
Հայտերը ընդունվում են մինչև 2021
թվականի նոյեմբերի 29:Լրացուցիչ տեղեկությունների
համար դիմել Նոր Գեղիի համայնքապետարան: Հեռ. 094900906

Հասցե` Ֆ․Թևոսյան փ, 64

Հեռ..` +374 94900906

Էլ. փոստ`