Հայաստանի Հանրապետության ինտերնետով ծանուցման պաշտոնական կայք

Գտնվում է արխիվում Քաղ. Սևակ Նորիկի Մաթևոսյանին վարչական վարույթի լսումների հրավիրելու մասին

07.09.2022

Հայտատու` ԱՊԱՐԱՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ
<<Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին >>ՀՀ օրենքի 35-րդ հոդված, <<Ինտերնետով հրապարակային և անհատական ծանուցման մասին>>ՀՀ օրենքի 10-րդ հոդված

Քաղ. Մաթևոսյան Սևակ Նորիկի
Հասցե՝/ք. ՀՀ Արագածոտնի մարզ, Ապարան համայնք,
գ. Եղիպատրուշ, 17 փ, 2 նրբ, 4 տԾանուցագիր

Արագածոտն մարզի Ապարանի համայնքապետարանի աշխատակազմի կողմից «Վարչարարության
հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 34-րդ հոդվածի հիմքով հարուցվել է վարչական
վարույթ` Ապարան համայնքի բյուջեի հանդեպ Ձեր կողմից հարկային պարտավորությունները չկատարելու արդյունքում գոյացած հարկային պարտավորությունների, ինչպես նաև հաշվարկված տույժի գումարների գանձումն օրենքով սահմանված կարգով ապահովելու նպատակով:
Հարուցված վարչական վարույթի լսումները տեղի են ունենալու 2022թ սեպտեմբերի 15 -ին , ժամը` 10:00-ին, որին մասնակցելու նպատակով Դուք, որպես վարչական վարույթի մասնակից, հրավիրվում եք
ներկայանալ Ապարանի համայնքապետարան՝ համայնքի ղեկավարին կից վարչական իրավախախտումների մշտական գործող հանձնաժողով, հասցեն ք.Ապարան,Բաղրամյան 26, 2-րդ հարկ:
Նախազգուշացնում ենք, որ վարչական վարույթի մասնակիցները վարույթի լսումներին պետք է
Ներկայանան անձը հաստատող փաստաթղթով /անձնագիր և վարույթին վերաբերվող նյութերի
պատճեներով/, իսկ լիազորված անձինք` լիազորագրով՝ առանց նոտարական վավերացման:
Տեղեկացնում ենք նաև, որ պատշաճ կարգով ծանուցված վարչական վարույթի մասնակցի կողմից
Վարույթի լսումներին չներկայանալն արգելք չէ լսումներն իրականացնելու և վարչական վարույթը
Համապատասխան վարչական ակտի կայացմամբ եզրափակելու համար:
Կից ներկայացվում է տեղեկանք`Ձեր չկատարված հարկային պարտավորության չափի և վճարման
հաշվեհամարի նշումով` 9004551125014 (հող), 900455002239(անշարժ գույք), բանկ՝ ՀՀ ֆինանսական նախարարության գործառնական վարչություն:

Հասցե` Ք.Ապարան, Բաղրամյան 26

Հեռ..` 041414200

Վեբ կայք` www.aparan.am

Էլ. փոստ`