Հայաստանի Հանրապետության ինտերնետով ծանուցման պաշտոնական կայք

Գտնվում է արխիվում Գարիկ Ենգիբարյանին պատկանող գրավ դրված գույքի վրա առանց դատարան դիմելու բռնագանձման ծանուցում:

01.03.2019

Հայտատու` «Գոլդ ընդ մանի» ՍՊԸ
ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 249 հոդված 2-րդ ու 3-րդ կետեր և 330.1 հոդվածի 4-րդ մաս

Ղեկավարվելով ՀՀ քաղ. Օրենսգրքի 249 հոդվածով, ինչպես նաև Գարիկ Ենգիբարյանի և «Գոլդ ընդ մանի»ՍՊԸ-ի միջև 09.10.2018թ. կնքված N 3362 վարկային պայմանագրի 3-րդ գլխով, Գարիկ Ենգիբարյանին ծանուցում եմ, որ նշված վարկային պայմանագրով գրավի առարկան՝(IPHONE 7), կիրացվի նշված վարկային պայմանագրով և ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

Հասցե` ք. Երևան, Խանջյան 35/27

Հեռ..` +374 99 605606

Էլ. փոստ`