Հայաստանի Հանրապետության ինտերնետով ծանուցման պաշտոնական կայք

Գտնվում է արխիվում Արտակ Մկրտչյանին և նրա կողմից լիազորված անձ Արմեն Խուդոյանին պատկանող գրավ դրված գույքի վրա առանց դատարան դիմելու բռնագանձման ծանուցում:

14.03.2019

Հայտատու` «Գոլդ ընդ մանի» ՍՊԸ
ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 249 հոդված 2-րդ ու 3-րդ կետեր և 330.1 հոդվածի 4-րդ մաս

Ղեկավարվելով ՀՀ քաղ. Օրենսգրքի 249 հոդվածով, ինչպես նաև Արմեն Խուդոյանի և «Գոլդ ընդ մանի» ՍՊԸ-ի միջև 23.01.2019թ. կնքված N3802 վարկային պայմանագրի 3-րդ գլխով, Արտակ Մկրտչյանին և նրա կողմից լիազորված անձ Արմեն Խուդոյանին ծանուցում եմ, որ նշված վարկային պայմանագրով գրավի առարկան՝(Դայմլեր-Կրայսլեր S 320), կիրացվի նշված վարկային պայմանագրով և ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

Հասցե` ք. Երևան, Խանջյան 35/27

Հեռ..` +37499605606

Էլ. փոստ`