Հայաստանի Հանրապետության ինտերնետով ծանուցման պաշտոնական կայք

Գտնվում է արխիվում Հովհաննես Պետրոսյանին պատկանող գրավ դրված գույքի վրա առանց դատարան դիմելու բռնագանձման ծանուցում:

02.04.2019

Հայտատու` «Գոլդ ընդ մանի» ՍՊԸ
ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 249 հոդված 2-րդ ու 3-րդ կետեր և 330.1 հոդվածի 4-րդ մաս

Ղեկավարվելով ՀՀ քաղ. Օրենսգրքի 249 հոդվածով, ինչպես նաևՀովհաննես Պետրոսյանի և «Գոլդ ընդ մանի»ՍՊԸ-ի միջև 29.01.2019թ. կնքված N3817 վարկային պայմանագրի 3-րդ գլխով, Հովհաննես Պետրոսյանին ծանուցում եմ, որ նշված վարկային պայմանագրով գրավի առարկան՝(OPEL ZAFIRA 1.8L, թող. տ. 2000, հաշվ. համ. 35 ММ 958 ), կիրացվի նշված վարկային պայմանագրով և ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

Հասցե` ք. Երևան, Խանջյան 35/27

Հեռ..` +374 99 605606

Էլ. փոստ`