Հայաստանի Հանրապետության ինտերնետով ծանուցման պաշտոնական կայք

Տիգրան Հովհաննիսյանին պատկանող գրավ դրված գույքի վրա առանց դատարան դիմելու բռնագանձման ծանուցում:

30.04.2019

Հայտատու` «Գոլդ ընդ մանի» ՍՊԸ
ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 249 հոդված 2-րդ ու 3-րդ կետեր և 330.1 հոդվածի 4-րդ մաս

Ղեկավարվելով ՀՀ քաղ. Օրենսգրքի 249 հոդվածով, ինչպես նաև Տիգրան Հովհաննիսյանի և «Գոլդ ընդ մանի» ՍՊԸ-ի միջև 05.03.2019թ. կնքված N3961 վարկային պայմանագրի 3-րդ գլխով, Տիգրան Հովհաննիսյանին ծանուցում եմ, որ նշված վարկային պայմանագրով գրավի առարկան՝ ( Կուլոն 1 հատ 750՞ 10.7 գր.), կիրացվի նշված վարկային պայմանագրով և ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

Հասցե` ք. Երևան, Խանջյան 35/27

Հեռ..` +374 99 605606

Էլ. փոստ`