Հայաստանի Հանրապետության ինտերնետով ծանուցման պաշտոնական կայք

Ակսել Մկրտչյանին պատկանող գրավ դրված գույքի վրա առանց դատարան դիմելու բռնագանձման ծանուցում:

30.04.2019

Հայտատու` «Գոլդ ընդ մանի» ՍՊԸ
ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 249 հոդված 2-րդ ու 3-րդ կետեր և 330.1 հոդվածի 4-րդ մաս

Ղեկավարվելով ՀՀ քաղ. Օրենսգրքի 249 հոդվածով, ինչպես նաև Ակսել Մկրտրյանի և «Գոլդ ընդ մանի» ՍՊԸ-ի միջև 14.01.2019թ. կնքված N 3759 և 19.11.2018թ. կնքված N 3525 վարկային պայմանագրերի 3-րդ գլխով, Ակսել Մկրտրյանին ծանուցում եմ, որ նշված վարկային պայմանագրերով գրավի առարկաները՝ (համապատասխանաբար՝ /Կուլոն 12 հատ 750՞ 130,0 գր./, /Թևնոց 5 հատ 750՞ 55,0 գր., Շղթա 5 հատ 750՞ 127,0 գր./, /IPHONE 5S/ ), կիրացվի նշված վարկային պայմանագրերով և ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

Հասցե` ք. Երևան, Խանջյան 35/27

Հեռ..` +374 99 605606

Էլ. փոստ`