Հայաստանի Հանրապետության ինտերնետով ծանուցման պաշտոնական կայք

Նիմա Ազարաինին պատկանող գրավ դրված գույքի վրա առանց դատարան դիմելու բռնագանձման ծանուցում:

30.04.2019

Հայտատու` «Գոլդ ընդ մանի» ՍՊԸ
ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 249 հոդված 2-րդ ու 3-րդ կետեր և 330.1 հոդվածի 4-րդ մաս

Ղեկավարվելով ՀՀ քաղ. Օրենսգրքի 249 հոդվածով, ինչպես նաև Նիմա Ազարաինի և «Գոլդ ընդ մանի» ՍՊԸ-ի միջև 10.01.2019թ. կնքված N 3749 վարկային պայմանագրի 3-րդ գլխով, Նիմա Ազարաինին ծանուցում եմ, որ նշված վարկային պայմանագրով գրավի առարկաները՝ (/Շղթա 4 հատ 750՞ 20,0 գր./, /Օղ 8 հատ 750՞ 8.0 գր./, /Թևնոց 3 հատ 750՞ 12,0 գր./,/Կուլոն 4 հատ 750՞ 11,8 գր./), կիրացվեն նշված վարկային պայմանագրով և ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

Հասցե` ք. Երևան, Խանջյան 35/27

Հեռ..` +374 99 605606

Էլ. փոստ`