Հայաստանի Հանրապետության ինտերնետով ծանուցման պաշտոնական կայք

Աննա Գասպարի Հարությունյանին պատկանող գրավ դրված գույքի վրա առանց դատարան դիմելու բռնագանձելու մասին

03.05.2019

Հայտատու` Գագիկ Ստեփանի Վարդանյան
ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 249-րդ հոդվածի 2 և 3 կետեր և 330.1 հոդվածի 4 կետ

Ղեկավարվելով ՀՀ քաղ. օր-ի 249-րդ հոդ.,ինչպես նաև Գագիկ Վարդանյանի և Աննա Հարությունյանի միջև 01.12.2017թ-ին կնքված թիվ 3148 և 3147 անշարժ գույքի գրավի և փոխառության պայմանագրի 7.2-րդ կետի՝ ծանուցում եմ, որ նշված գրավի և փոխառության պայմանագրով գրավի առարկան՝Կոտայքի մարզի Ջրվեժ համայնքի գյուղ Ջրվեժ հողամաս՝ 0,133հա մակերեսով, կիրացվի նշված պայմանագրով հրապարակային սակարկությունների միջոցով՝սույն ծանուցումը հրապարակվելուց 2 ամիս անց

Հասցե` Ք. Երևան Բագրատունյաց փող.17շ.բն.115

Հեռ..` +374 77 650705