Հայաստանի Հանրապետության ինտերնետով ծանուցման պաշտոնական կայք

Տիգրան Սիմոնյանին պատկանող գրավ դրված գույքի վրա առանց դատարան դիմելու բռնագանձման ծանուցում:

06.05.2019

Հայտատու` «Գոլդ ընդ մանի» ՍՊԸ
ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 249 հոդված 2-րդ ու 3-րդ կետեր և 330.1 հոդվածի 4-րդ մաս

Ղեկավարվելով ՀՀ քաղ. Օրենսգրքի 249 հոդվածով, ինչպես նաև Տիգրան Սիմոնյանի և «Գոլդ ընդ մանի» ՍՊԸ-ի միջև 20.08.2018թ. կնքված N3137 վարկային պայմանագրի 3-րդ գլխով, Տիգրան Սիմոնյանին ծանուցում եմ, որ նշված վարկային պայմանագրով գրավի առարկան՝ (IPHONE 6S ), կիրացվի նշված վարկային պայմանագրով և ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

Հասցե` ք. Երևան, Խանջյան 35/27

Հեռ..` +374 99-605606

Էլ. փոստ`