Հայաստանի Հանրապետության ինտերնետով ծանուցման պաշտոնական կայք

Էդուարդ Դանիելյանին պատկանող գրավ դրված գույքի վրա առանց դատարան դիմելու բռնագանձման ծանուցում

07.05.2019

Հայտատու` «Գոլդ ընդ մանի» ՍՊԸ
ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 249 հոդված 2-րդ ու 3-րդ կետեր և 330.1 հոդվածի 4-րդ մաս

Ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական Օրենսգրքի 249 հոդվածով, ինչպես նաև Էդուարդ Դանիելյանի և «Գոլդ ընդ մանի» ՍՊԸ-ի միջև 11.02.2019թ. կնքված N3880 վարկային պայմանագրի 3-րդ գլխով, Էդուարդ Դանիելյանին ծանուցում եմ, որ նշված վարկային պայմանագրով գրավի առարկան՝ ( IPHONE 7), կիրացվի նշված վարկային պայմանագրով և ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

Հասցե` ք. Երևան, Խանջյան 35/27

Հեռ..` +374 99 605606

Էլ. փոստ`