Հայաստանի Հանրապետության ինտերնետով ծանուցման պաշտոնական կայք

ժորժ Սարգսյանին պատկանող գրավ դրված գույքի վրա առանց դատարան դիմելու բռնագանձման ծանուցում:

14.05.2019

Հայտատու` «Գոլդ ընդ մանի» ՍՊԸ
ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 249 հոդված 2-րդ ու 3-րդ կետեր և 330.1 հոդվածի 4-րդ մաս

Ղեկավարվելով ՀՀ քաղ. Օրենսգրքի 249 հոդվածով, ինչպես նաև ժորժ Սարգսյանի և «Գոլդ ընդ մանի» ՍՊԸ-ի միջև 02.03.2019թ. կնքված N3952 վարկային պայմանագրի 3-րդ գլխով, ժորժ Սարգսյանին ծանուցում եմ, որ նշված վարկային պայմանագրով գրավի առարկան՝ ( TOYOTA YARIS 1.3I, թող. տ. 2007, հաշվ. համ. 36 AT 818), կիրացվի նշված վարկային պայմանագրով և ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

Հասցե` ք. Երևան, Խանջյան 35/27

Հեռ..` +374 99-605606

Էլ. փոստ`