Հայաստանի Հանրապետության ինտերնետով ծանուցման պաշտոնական կայք

Գտնվում է արխիվում Չկատարված հարկային պարտավորությունները գանձելու մասին որոշումներ Ֆ/Ա Տիգրան Ավետիսի Բերբերյան /ՀԾՀ` 4105680218/ՀՎՀՀ`23279793/թիվ 49-Ա Ֆ/Ա Նելլի Արթուրի Ալեքսանյան/ՀԾՀ` 6609900868/ՀՎՀՀ`23278164/թիվ 48-Ա Ֆ/Ա Գևորգ Համլետի Գրիգորյան/ՀԾՀ`37011760624/ՀՎՀՀ`23274043/թիվ 47-Ա Ֆ/Ա Արթուր Խաչատուրի բաղյան/ՀԾՀ`1801850429/ՀՎՀՀ`23213329/թիվ 46-Ա Ֆ/Ա Մուշեղ Արտյոմի Մելքոնյան/ՀԾՀ` 2003970762/ՀՎՀՀ`20161437/ թիվ 45-Ա Ֆ/Ա Մանվել Սուրենի Մուդիրյան/ՀԾՀ` 20245986/ՀՎՀՀ`20245986/թիվ 44-Ա Ֆ/Ա Արմեն Քաջիկի Ահարոնյան/ՀԾՀ` 3610800780/ՀՎՀՀ`20015773/թիվ 43-Ա Ֆ/Ա Արթուր Հենրիկի Սահակյան/ՀԾՀՀ`3503730095/ՀՎՀՀ`20157569/թիվ 42-Ա Ֆ/Ա Հայկ Մայիսի Ալեքսանյան/ՀԾՀ`2205720163/ՀՎՀՀ`20140809/ թիվ 41-Ա Ֆ/Ա Սիլվա Օմարի Փանոսյան/ՀԾՀ`6511750760/ՀՎՀՀ`49727289/ թիվ 40-Ա Ֆ/Ա Նարինե Ավետիսի Զեյթունյան/ՀԾՀ`6709720314/ՀՎՀՀ`23279348/ թիվ 39-Ա Ֆ/Ա Վարդան Սամվելի Հարությունյան/ՀԾՀ`2202890882/ՀՎՀՀ`54709671/ թիվ 7-Ա Ֆ/Ա Յուրիկ Վարդանի Շիրինյան/ՀԾՀ`2514820391/ՀՎՀՀ`23241417/ թիվ 6-Ա Ֆ/Ա Շուշան Հրանդի Գրիգորյան/ՀԾՀ`5112900814/ՀՎՀՀ`23202779/ թիվ 5-Ա Ֆ/Ա Վահե Սերժիկի Ավագյան/ՀԾՀ`2012870163/ՀՎՀՀ`26565028/ թիվ 4-Ա Ֆ/Ա Նարեկ Մովսեսի Աֆրիկյան/ՀԾՀ`3208960581/ՀՎՀՀ`23267057/ թիվ 3-Ա Ֆ/Ա Մերուժան Հովսեփի Ճիզմեջյան/ՀԾՀ`3102650139/ՀՎՀՀ`47913097/ թիվ 2-Ա Ֆ/Ա Արթուր Վարդանի Կարապետյան/ՀԾՀ`1904930514/ՀՎՀՀ`23209623/ թիվ 1-Ա Ֆ/Ա Արմեն Ասատրյան/Անձնագիր`AM0294409/ՀՎՀՀ`47831489/ թիվ-3652-Ա Ֆ/Ա Աշոտ Հովսեփյան/Անձնագիր`AM0262748/ՀՎՀՀ`45145106/ թիվ-3651-Ա Ֆ/Ա Տիգրան Սահակյան/Անձնագիր`AT0535812/ՀՎՀՀ`49715746 թիվ-3650-Ա Ֆ/Ա Տիգրան Գևորգյան/Անձնագիր`AS0313412/ՀՎՀՀ`49747998/ թիվ-3649-Ա Ֆ/Ա Էդիկ Սերգոյան/Անձնագիր`AM0829785/ՀՎՀՀ`54716119/ թիվ-3648-Ա Ֆ/Ա Արշավիր Թորոսյան/Անձնագիր`AS0680981/ՀՎՀՀ`43175157/ թիվ-3647-Ա Ֆ/Ա Անդրանիկ Ստեփանյան/Անձնագիր`AK0429557/ՀՎՀՀ`75405962/ թիվ-3646-Ա Ֆ/Ա Ալբերտ Եղիազարյան/Անձնագիր`AR0256204/ՀՎՀՀ`67054772/ թիվ-3645-Ա Ֆ/Ա Սովետ Սայադյան/Անձնագիր`AS0563712/ՀՎՀՀ`74412917/ թիվ-3644-Ա Ֆ/Ա Ռուդի Սարգսյան/Անձնագիր`AP0557286/ՀՎՀՀ`89836522/ թիվ-3643-Ա

14.01.2022

Հայտատու` ՀՀ ՊԵԿ
ՀՀ հարկային օրենսգիրք 4 -րդ հոդված 1-ին մասի 66-րդ կետ

Չկատարված հարկային պարտավորությունները գանձելու մասին որոշումներ
Ֆ/Ա Տիգրան Ավետիսի Բերբերյան /ՀԾՀ` 4105680218/ՀՎՀՀ`23279793/թիվ 49-Ա
Ֆ/Ա Նելլի Արթուրի Ալեքսանյան/ՀԾՀ` 6609900868/ՀՎՀՀ`23278164/թիվ 48-Ա
Ֆ/Ա Գևորգ Համլետի Գրիգորյան/ՀԾՀ`37011760624/ՀՎՀՀ`23274043/թիվ 47-Ա
Ֆ/Ա Արթուր Խաչատուրի բաղյան/ՀԾՀ`1801850429/ՀՎՀՀ`23213329/թիվ 46-Ա
Ֆ/Ա Մուշեղ Արտյոմի Մելքոնյան/ՀԾՀ` 2003970762/ՀՎՀՀ`20161437/ թիվ 45-Ա
Ֆ/Ա Մանվել Սուրենի Մուդիրյան/ՀԾՀ` 20245986/ՀՎՀՀ`20245986/թիվ 44-Ա
Ֆ/Ա Արմեն Քաջիկի Ահարոնյան/ՀԾՀ` 3610800780/ՀՎՀՀ`20015773/թիվ 43-Ա
Ֆ/Ա Արթուր Հենրիկի Սահակյան/ՀԾՀՀ`3503730095/ՀՎՀՀ`20157569/թիվ 42-Ա
Ֆ/Ա Հայկ Մայիսի Ալեքսանյան/ՀԾՀ`2205720163/ՀՎՀՀ`20140809/ թիվ 41-Ա
Ֆ/Ա Սիլվա Օմարի Փանոսյան/ՀԾՀ`6511750760/ՀՎՀՀ`49727289/ թիվ 40-Ա
Ֆ/Ա Նարինե Ավետիսի Զեյթունյան/ՀԾՀ`6709720314/ՀՎՀՀ`23279348/ թիվ 39-Ա
Ֆ/Ա Վարդան Սամվելի Հարությունյան/ՀԾՀ`2202890882/ՀՎՀՀ`54709671/ թիվ 7-Ա
Ֆ/Ա Յուրիկ Վարդանի Շիրինյան/ՀԾՀ`2514820391/ՀՎՀՀ`23241417/ թիվ 6-Ա
Ֆ/Ա Շուշան Հրանդի Գրիգորյան/ՀԾՀ`5112900814/ՀՎՀՀ`23202779/ թիվ 5-Ա
Ֆ/Ա Վահե Սերժիկի Ավագյան/ՀԾՀ`2012870163/ՀՎՀՀ`26565028/ թիվ 4-Ա
Ֆ/Ա Նարեկ Մովսեսի Աֆրիկյան/ՀԾՀ`3208960581/ՀՎՀՀ`23267057/ թիվ 3-Ա
Ֆ/Ա Մերուժան Հովսեփի Ճիզմեջյան/ՀԾՀ`3102650139/ՀՎՀՀ`47913097/ թիվ 2-Ա
Ֆ/Ա Արթուր Վարդանի Կարապետյան/ՀԾՀ`1904930514/ՀՎՀՀ`23209623/ թիվ 1-Ա
Ֆ/Ա Արմեն Ասատրյան/Անձնագիր`AM0294409/ՀՎՀՀ`47831489/ թիվ-3652-Ա
Ֆ/Ա Աշոտ Հովսեփյան/Անձնագիր`AM0262748/ՀՎՀՀ`45145106/ թիվ-3651-Ա
Ֆ/Ա Տիգրան Սահակյան/Անձնագիր`AT0535812/ՀՎՀՀ`49715746 թիվ-3650-Ա
Ֆ/Ա Տիգրան Գևորգյան/Անձնագիր`AS0313412/ՀՎՀՀ`49747998/ թիվ-3649-Ա
Ֆ/Ա Էդիկ Սերգոյան/Անձնագիր`AM0829785/ՀՎՀՀ`54716119/ թիվ-3648-Ա
Ֆ/Ա Արշավիր Թորոսյան/Անձնագիր`AS0680981/ՀՎՀՀ`43175157/ թիվ-3647-Ա
Ֆ/Ա Անդրանիկ Ստեփանյան/Անձնագիր`AK0429557/ՀՎՀՀ`75405962/ թիվ-3646-Ա
Ֆ/Ա Ալբերտ Եղիազարյան/Անձնագիր`AR0256204/ՀՎՀՀ`67054772/ թիվ-3645-Ա
Ֆ/Ա Սովետ Սայադյան/Անձնագիր`AS0563712/ՀՎՀՀ`74412917/ թիվ-3644-Ա
Ֆ/Ա Ռուդի Սարգսյան/Անձնագիր`AP0557286/ՀՎՀՀ`89836522/ թիվ-3643-Ա

Հասցե` Ք. Երևան, Սասունցի Դավիթ 87 Ա

Հեռ..` +374-10 30 91 91 /91-28/

Էլ. փոստ`