Հայաստանի Հանրապետության ինտերնետով ծանուցման պաշտոնական կայք

Մրցույթ ՀՀ Արարատի մարզի Մասիս համայնքի Ղուկասավան բնակավայրի <<Սաթենի>>մ/մանկապարտեզ ՀՈԱԿ-ի մեթոդիստ՝ ուսումնական գծով տնօրենի տեղակալ թափուր պաշտոնի համար (0.25 դրույքաչափ)

25.04.2022

Հայտատու` Հ Արարատի մարզի Մասիս համայնքի Ղուկասավան բնակավայրի <<Սաթենի>>մ/մանկապարտեզ ՀՈԱԿ
ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի 17 փետրվարի 2022 թվականի N 08-Ն հրաման

Մրցույթ ՀՀ Արարատի մարզի Մասիս համայնքի Ղուկասավան բնակավայրի <<Սաթենի>>մ/մանկապարտեզ ՀՈԱԿ-ի մեթոդիստ՝ ուսումնական գծով տնօրենի տեղակալ թափուր պաշտոնի համար (0.25 դրույքաչափ): /մեկից ավելի թափուր տեղի համար կարող եք նշել մի քանի հաստիք, նույն հայտարարության մեջ /
1. Մրցույթին մասնակցելու համար անձը տնօրենին կամ տնօրենի կողմից նշանակված պատասխանատու աշխատակցին է ներկայացնում`
1) դիմում (Ձև 1).
2) կրթության մասին փաստաթուղթ (դիպլոմ).
3) անձը հաստատող փաստաթուղթ.
4) աշխատանքային ստաժի վերաբերյալ տեղեկանք կամ աշխատանքային գրքույկ (առկայության դեպքում).
5) ինքնակենսագրություն (Ձև 4).
6) մեկ լուսանկար` 3x4 չափի.
7) այլ պետությունների քաղաքացիները` Հայաստանի Հանրապետությունում աշխատելու իրավունքը հավաստող փաստաթուղթ.
8) Հայաստանի Հանրապետության արական սեռի քաղաքացիները ներկայացնում են նաև զինվորական գրքույկ կամ զինվորական կցագրման վկայական.
9) հրատարակված հոդվածների ցանկ կամ գիտական կոչումը հավաստող փաստաթղթեր (դրանց առկայության դեպքում):
Փաստաթղթերի բնօրինակները համեմատվում է պատճենների հետ, բնօրինակները՝ վերադարձվում:
Մրցույթն անցկացվում է երկու փուլով՝
1.թեստավորում
2.հարցազրույց
Մրցույթին մասնակցելու համար փաստաթղթերը ներկայացնել անձնամբ՝ անձնագրով կամ անձը հաստատող փաստաթղթով:
Փաստաթղթերը ընդունվում են ամեն օր ժամը 09:00-17:00, բացի շաբաթ, կիրակի և տոնական օրերից:
Դիմումների ընդունման վերջնաժամկետն է՝23.05.2022թ. ներառյալ:
Մրցույթը տեղի կունենա 26.05.2022թ.-ին ժամը 11:00-ին
ՀՀ Արարատի մարզ Մասիսի համայնք Ղուկասավան 15 փողոց 2-րդ շենք
Հեռ. 094 42-33-18

Հասցե` Արարատի մարզ գյուղ Ղուկասավան 15 փողոց 2-րդ շենք

Հեռ..` 094-42-33-18

Էլ. փոստ`