Հայաստանի Հանրապետության ինտերնետով ծանուցման պաշտոնական կայք

ՄրցույթՙԵրևանի հ.2 ավագ դպրոց՚ՊՈԱԿ-ի տնօրենի թափուր պաշտոնի զբաղեցնելու համար

29.04.2022

Հայտատու` Երևանի հ.2 ավագ դպրոց ՊՈԱԿ-ի կառավարման խորհուրդ
ՀՀ կառավարության 2010 թվականի մարտի 4-ի N319 որոշում

ՀՀ կառավարության 2010թվականի մարտի 4-ի N 319-Ն որոշմամբ հաստատված պետական հանրակրթական
ուսումնական հաստատության տնօրենի ընտրության (նշանակման) կարգի (վերջին փոփոխությունըկատարված
27.08.2021թվականի ՀՀ կառավարության 1380- Ն որոշմամբ) համաձայն ՙԵրևանի հ.2 ավագ դպրոց՚ ՊՈԱԿ-Ի
կառավարման խորհուրդը հայտարարում է մրցույթ հաստատության տնօրենի պաշտոնի թափուր տեղիշը զբաղեցնելու
համար:

1.Հաստատության տնօրենի պաշտոնի համար անցկացվող մրցույթին մասնակցելու պարտադիր պայմաններն են՝
1.1 ՀՀ քաղաքացիությունը
1.2 Հանրակրթության մասին օրենքի 12-րդ հոդվածի 17-րդ մասով սահմանված հիմքերի մասին

2.Մրցույթին մասնակցելու համար հավակնորդը ներկայացնում է`
2.1 Դիմում`հաստատության խորհրդի նախագահի անունով.
2.2 Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու անձնագիր կամ նույնականացման քարտի պատճեն(բնօրինակի
հետ միասին)
2.3 Հաստատության ղեկավարման իրավունքի հավաստագրի պատճեն.
2.4 Տվյալ հաստատության զարգացման ծրագրը թղթային և էլոկտրոնային տարբերակներով.
2.5 Ինքնակենսագրություն

Փաստաթղթերի պատճենները պոետք է ներկայացնել բնօրինակների հետ:
Փաստաթղթերն ընդունվում են ՙ Երևանի հ.2 ավագ դպոց՚ ՊՈԱԿ-ում 2022թվականի ապրիլի 29-ից մինչև
2022թվականի մայիսի 20-ը ներառյալ, ամեն օր ժամը 9:00-ից մինչև 14:00 -ը, բացի հանգստյան(շաբաթ,կիրակի) և
օրենքով սահմանված ոչ աշխատանքային `տոնական և հիշատակի օրերից:

Մրցույթը տեղի կունենա 2022 թվականի հունիսի 3-ին ժամը 14:00-ին Երևանի հ.2 ավագ դպրոցում, ք.Երևան Տիգրան
Մեծ պողոտա 34 հասցեում:


Տեղեկությունների համար դիմել`
Հասցե ք.Երևան, Տիգրան Մեծի 34
Ֆիքսված հեռախոս +37410569105
Բջջային հեռախոս +37491079701
Էլեկտրոնային փոստ` h2avagdproc@mail.ru
h2avagdproc@gmail.com

Հասցե` Տիգրան Մեծի 34

Հեռ..` 010-56-91-05, 094079701

Էլ. փոստ`