Հայաստանի Հանրապետության ինտերնետով ծանուցման պաշտոնական կայք

Ախուրյանի թիվ 1 հիմնական դպրոցի տնօրենի թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու մրցույթի հայտարարություն

29.04.2022

Հայտատու` Ախուրյանի թիվ 1 հիմնական դպրոցի կառավարման խորհուրդ
ՀՀ կառավարության 2010 թվականի մարտի 4-ի N319-Ն որոշում

Մրցույթ ՝ ՀՀ Շիրակի մարզի Ախուրյանի թիվ 1 հիմնական դպրոցի տնօրենի թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար
29.04.2022թվ.
Տիպ ՝ Պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների գործադիր մարմնի ղեկավարների թափուր պաշտոններ :
Հայտատու ՝ Ախուրյանի թիվ 1հիմնական դպրոցի կառավարման խորհուրդ
ՀՀ կառավարության 04.03.2010թ. 319-Ն որոշում

Մրցույթի հայտարարություն
ՀՀ Շիրակի մարզի « Ախուրյանի թիվ 1 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ –ի

ՀՀ կառավարության 2010թվականի մարտի 4 –ի N 319-Ն որոշմամբ հաստատված պետական հանրակրթական ուսումնական հաստատության տնօրենի ընտրության ( նշանակման) կարգի 2- րդ կետի համաձայն ՝ ՀՀ Շիրակի մարզի « Ախուրյանի թիվ 1 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ –ի կառավարման խորհուրդը հայտարարում է մրցույթ ՝ հաստատության տնօրենի պաշտոնի թափուր տեղը զբաղեցնելու համար :
1. Հաստատության տնօրենի պաշտոնի համար անցկացվող մրցույթին մասնակցելու պարտադիր պայմաններն են՝
1) Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիությունը
2) ուսումնական հաստության ղեկավարման իրավունքը ( հավաստագիր):
2. Մրցույթին մասնակցելու համար հավակնորդը ներկայացնում է ՝
1) դիմում՝ հաստատության խորհրդի նախագահի անունով,
2) Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու անձնագրի կամ նույնականացման քարտի պատճենը,
3) հաստատության ղեկավարման իրավունքի հավաստագրի պատճենը,
4) տվյալ հաստատության զարգացման ծրագիրը թղթային և էլէկտրոնային տարբերակներով,
5) ինքնակենսագրություն:

Փաստաթղթերի պատճենները պետք է ներկայացնել բնօրինակների հետ : Փաստաթղթերը ընդունվում են ՀՀ Շիրակի մարզի « Ախուրյանի թիվ 1 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ –ում 2022թվականի մայիսի 2-ից 2022թվականի մայիսի 23-ը ներառյալ, ամեն օր ՝ ժամը 10: 00 –ից մինչև ժամը 15:00 –ը , բացի շաբաթ , կիրակի և օրենքով սահմանված ոչ աշխատանքային ՝ տոնական և հիշատակի օրերից:
Մրցույթը տեղի կունենա 2022թվականի հունիսի 6–ին ՝ ժամը 14 :00 –ին ՀՀ Շիրակի մարզի « Ախուրյանի թիվ 1 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ –ում , հասցե՝ ՀՀ Շիրակի մարզ գ. Ախուրյան Գյումրու խճ 16:
Տեղեկությունների համար դիմել խորհրդի նախագահ ՝ Արտաշես Գևորգյանին
Հեռախոս ՝ 098141018

Հասցե՝ ՀՀ Շիրակի մարզ գ. Ախուրյան, Գյումրու խճ 16:
Էլեկտրոնային հասցե՝ akhuryan1@schools.am

Հեռախոս՝ 093193131


Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, գ․ Ախուրյան, Գյումրու խճ16

Հեռ..` 098141018

Էլ. փոստ`