Հայաստանի Հանրապետության ինտերնետով ծանուցման պաշտոնական կայք

թիվ 02826219 և թիվ 02826194 կատարողական վարույթներով պարտապան Էդուարդ Հրանտի Սարգսյանին պատկանող և Ամերիաբանկ ՓԲԸ-ում գրավադրված անշարժ գույքի վերաբերյալ<<պարտապանի արգելադրված գույքը հարկադիր էլեկտրոնային աճուրդով իրացնելու մասին>> որոշումը

26.10.2020

Տիպ` Գրավոր վարչական ակտերի հրապարակում
Հայտատու` Հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության Երևան քաղաքի Արաբկիր և Քանաքեռ - Զեյթուն բաժնի հարկադիր կատարող` Է.Գևորգյան
<<Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին>> ՀՀ օրենքի 28,28.1, 43 հոդվածներով ,<<Հրապարակային սակարկությունների մասին>> ՀՀ օրենքի 35.1-35.4 և ՀՀ քաղաքցիական դատավարության օրենսգրքի 95-րդ հոդվածի 6-րդ մասով

ՀՀ Երևան քաղաքի ընդհանուր իրավասության դատարանի կողմից 20․03․2020թ․ տրված թիվ ԵԱՔԴ/4722/02/16 կատարողական թերթի ѳٳӳÛÝ åեïù ¿ ¾¹áõ³ñ¹ Ðñ³ÝïÇ ê³ñգëÛ³ÝÇó, Գ³éÝÇÏ ÐáíѳÝÝÇëÛ³ÝÇó Ñօգáõï ²Ù»ñdzµ³ÝÏ ö´À-Ç µéݳգ³ÝÓեÉ 12176435 ÐÐ ¹ñ³Ù, ѳßí³ñÏíáÕ ïáÏáë³գáõÙ³ñÝեñ:´éݳգաÝÓáõÙÁ ï³ñ³Íել 27.12.2014Ã-Ç ÃÇí 247428 ³Ýß³ñÅ գáõÛùÇ գñ³íÇ, 27.12.2014Ã․-Ç ÃÇí 247429 ³íïáÙեùեݳÛÇ Ïáßï գñ³íÇ å³Ûٳݳգñáí գñ³í³¹ñí³Í գñ³íÇ ³é³ñϳÝեñÇ íñ³::

Հասցե` ք.Երևան, Հալաբյան 41 Ա

Հեռ..` +374 60 713460

Վեբ կայք` www.harkadir.am

Էլ. փոստ`