Հայաստանի Հանրապետության ինտերնետով ծանուցման պաշտոնական կայք

Գույքի անբավարարության հիմքով թիվ08014200 կատարողական վարույթը կասեցնելու մասին որոշում

26.11.2021

Տիպ` Գույքի անբավարարության հիմքով կատարողական վարույթները կասեցնելու մասին հարկադիր կատարողների որոշումներ
Հայտատու` Հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության Երևան քաղաքի Կենտրոն, Նորք-Մարաշ և Էրեբունի-Նուբարաշեն վարչական շրջանների բաժին
<Սնանկության մասին> ՀՀ օրենքի 6-րդ հոդվածի 2-րդ մաս

Եñև³Ý ù³Õ³ùÇ ÁݹѳÝáõñ Çñ³í³ëáõÃÛ³Ý ¹³ï³ñ³Ý-Ç ÏáÕÙÇó 18 ûգáëïáë 2021Ã. ïñí³Í ÃÇí Ե¸/1132/01/20 ϳï³ñáÕ³Ï³Ý Ã»ñÃÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ å»ïù ¿ ܳñեÏ ²ñ³ñ³ïÇ Գ³ëå³ñÛ³Ý-Çó ²ñÙեÝ è³½ÙÇÏÇ Ê³ã³ïñÛ³Ý-Ç ûգïÇÝ µéݳգ³ÝÓ»É 963960 ÐÐ ¹ñ³Ù:

Հասցե` ք.Երևան, Հալաբյան 41Ա

Հեռ..` +37460 713-468 /ներքին 00237/

Վեբ կայք` www.harkadir.am

Էլ. փոստ`