Հայաստանի Հանրապետության ինտերնետով ծանուցման պաշտոնական կայք

Գտնվում է արխիվում ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ «Արնար» բարեգործական հիմնադրամի 2012թ.-ի գործունեության մասին

09.04.2013

Տիպ` Գործունեության մասին հաշվետվություններ
Հայտատու` «Արնար» բարեգործական հիմնադրամ
«Հիմնադրամների մասին» ՀՀ օրենքի 39-րդ հոդված

 ՀԱՍՏԱՏՎԱԾ Է
Հիմնադրամի հոգեբարձուների
խորհրդի «15» 03 2013թ. 1 որոշմամբ

 


ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

«Արնար» բարեգործական հիմնադրամի 2012թ.-ի գործունեության մասին

1. Հիմնադրամի լրիվ անվանումը` «Արնար» բարեգործական հիմնադրամ

1.1 Գրանցման համարը` 222.160.00348

1.2 Գրանցման ամսաթիվը` 28 հունվար 2004թ.

1.3 Գտնվելու վայրը` ՀՀ Տավուշի մարզ, ք. Իջևան Արցախյան փող. թիվ 6

1.4 Հեռախոս` +374 263 32462

1.5 Բջջային` +374 91 228200

1.6 Կայք` -

1.7 Էլ. փոստ` -

2. Հիմնադրամի գործադիր մարմնի ղեկավարը` Ղալումյան Արծրունի Սուրենի

3. Հիմնադրամի հոգեբարձուների խորհրդի անդամները`
Ղալումյան Արծրունի, Սարգսյան Արգամ, Ղուլարյան Նարեկ

4. Աշխատակազմը`1.Սարգսյան Արգամ – տնօրեն, ստացել է 480000 դրամ աշխա-
տավարձ, դրամական օգնություն չի ստացել
2. Ղուլարյան Նարեկ– գլխ. ինժ. ստացել է 480000 դրամ աշխա-
տավարձ , դրամական օգնություն չի ստացել
3. Ղուշչյան Նինա– գլխ. հաշվապահ, ստացել է 480000 դրամ
աշխատավարձ,դրամական օգնություն չի ստացել

5. Իրականացված ծրագրերը` Տավուշի մարզի Իջևան քաղաքում մարզադաշտի
կառուցում` 7578000 դրամ

6. Ֆինանսական աղբյուրները` Ղալումյան Արծրունի - 1529100 դրամ
ՙԻջևանի ՃՇՇ՚ ՓԲԸ - 1780000 դրամ

7. Ֆինանսական տարում օգտագործված միջոցների ընդհանուր չափը` 3309100 դրամ

7.1 Կանոնադրական նպատակների իրականացմանն ուղղված ծախսերի չափը ` 3309100 դրամ

8. Ֆինանսական հաշվետվությունների վերաբերյալ աուդիտն իրականացնող անձի
անուն ազգանունը - -

9. Հիմնադրամի տնօրեն 9.1 Արգամ Սարգսյան

10. Գլխավոր հաշվապահ 10.1 Նինա Ղուշչյան

 

 

Հասցե` ՀՀ Տավուշի մարզ, ք. Իջևան Արցախյան փող. թիվ 6

Հեռ..` +374 91 228200