Հայաստանի Հանրապետության ինտերնետով ծանուցման պաշտոնական կայք

ՙՀԱՆՐԱՅԻՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ԿԵՆՏՐՈՆ՚ ԳԻՏԱԿՐԹԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ -ի 2018թ գործունեության մասին հաշվետվություն

07.02.2019

Տիպ` Գործունեության մասին հաշվետվություններ
Հայտատու` ՙՀԱՆՐԱՅԻՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ԿԵՆՏՐՈՆ՚ ԳԻՏԱԿՐԹԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ
ՙՀիմնադրամների մասին՚ ՀՀ օրենքի 39-րդ հոդված

«ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ԿԵՆՏՐՈՆ» ԳԻՏԱԿՐԹԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ -ի 2018թ գործունեության մասին հաշվետվություն

Հասցե` ք. Երևան, Բաղրամյան 10

Հեռ..` +374 91707744

Էլ. փոստ`